[[Predloga:{{{1}}}]] ([{{fullurl:Predloga:{{{1}}}|action=edit}} uredi]|[[Pogovor o predlogi:{{{1}}}|pogovor]]|[{{fullurl:Predloga:{{{1}}}|action=history}} zgodovina]|[{{fullurl:Posebno:KajSePovezujeSem/Predloga:{{{1}}}|limit=999}} povezave]|[{{fullurl:Predloga:{{{1}}}|action=watch}} opazuj]|dnevnik)

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Ta predloga in serija ostalih, ki so v seznamu spodaj, generirajo povezave za določeno stran v obliki: Ime strani (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevniki), vendar obstaja nekaj variant.

urediurejanje strani;
pogovor – dostop do pogovorne strani ;
zgodovina – dostop do zgodovine strani;
povezave – dostop do kaj se povezuje sem;
opazuj – dodaj stran na spisek nadzorov;
dnevniki – dostop do dnevnikov.

Osnovna razlika med predlogami je imenski prostor strani.

Uporaba uredi

Imenski prostor Povezava na osnovno stran Povezava na pogovorno stran
Slošno {{povezavestrani|POLNO IME STRANI}}
Enako kot za osnovno stran
{{ln|IMENSKI PROSTOR|IME STRANI}} {{lnt|IMENSKI PROSTOR|IME STRANI}}
Članek {{la|ČLANEK}} {{lat|ČLANEK}}
Predloga {{lt|PREDLOGA}} {{ltt|PREDLOGA}}
Wikipedija {{lw|STRAN}} {{lwt|STRAN}}
Uporabnik {{lu|STRAN}} {{lut|STRAN}}
Kategorija {{lc|STRAN}} {{lct|STRAN}}
Slika {{lf|SLIKA}} {{lft|SLIKA}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
MediaWiki {{lm|MESSAGE}} {{lmt|MESSAGE}}
Pomoč {{lh|STRAN}} {{lht|STRAN}}
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}


Primeri uredi

Code Result
{{povezavestrani|Kategorija:Škrbine}} Kategorija:Škrbine (uredi | pogovor | zgodovina | povezave | opazuj | dnevniki)
{{povezavestrani|Pogovor o kategoriji:Škrbine}} Pogovor o kategoriji:Škrbine (uredi | subject | zgodovina | povezave | opazuj | dnevniki)
{{ln|Kategorija|Škrbine}} Kategorija:Škrbine (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lnt|Kategorija|Škrbine}} Pogovor o kategoriji:Škrbine (uredi|kategorija|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{la|Članek}} Članek (uredi | pogovor | zgodovina | zaščiti | izbriši | povezave | opazuj | dnevniki | ogledi)
{{lat|Članek}} Pogovor:Članek (uredi|članek|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lt|Asbox}} Predloga:Asbox (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{ltt|Asbox}} Pogovor o predlogi:Asbox (uredi|predloga|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lu|Primer}} Uporabnik:Primer (uredi|uporabnik|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lut|Primer}} Uporabniški pogovor:Primer (uredi|uporabniška stran|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lw|Brskanje}} Wikipedija:Brskanje (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lwt|Brskanje}} Pogovor o Wikipediji:Brskanje (uredi|projektna stran|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lc|Škrbine}} Kategorija:Škrbine (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lct|Škrbine}} Pogovor o kategoriji:Škrbine (uredi|kategorija|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lf|1944 NormandyLST.jpg}} Slika:1944 NormandyLST.jpg (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lft|1944 NormandyLST.jpg}} Pogovor o sliki:1944 NormandyLST.jpg (uredi|slika|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lp|Astronomija}} Portal:Astronomija (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lpt|Astronomija}} Pogovor o portalu:Astronomija (uredi|portal|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lm|Common.css}} MediaWiki:Common.css (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lmt|Common.css}} Pogovor o MediaWiki:Common.css (uredi|sporočilo|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lh|Kako urediti stran}} Pomoč:Kako urediti stran (uredi|pogovor|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)
{{lht|Kako urediti stran}} Pogovor o pomoči:Kako urediti stran (uredi|pomoč|zgodovina|povezave|opazuj|dnevnik)

{{subst:ln|Kategorija|Škrbine}} results (or resulted) in this code:

{{lx|1=:{{ucfirst:Kategorija}}:|2={{ucfirst:Škrbine}}|3=:Pogovor o kategoriji|4=pogovor}}

Note the important colon in 1=:, unnecessary (?) for other Lx namespaces.
Substituting both Lx and Ucfirst finally arrived at (line breaks added manually):

 <span class="plainlinksneverexpand">[[:Kategorija:Škrbine]] <tt>(</tt>
 [//sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategorija:%C5%A0krbine&action=edit uredi]<tt>|</tt>
 [[:Pogovor o kategoriji:Škrbine|talk]]<tt>|</tt>
 [//sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Posebno:KajSePovezujeSem/:Kategorija:%C5%A0krbine&limit=999 links]<tt>|</tt>
 [//sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategorija:%C5%A0krbine&action=history zgodovina]<tt>|</tt>
 [//sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategorija:%C5%A0krbine&action=watch watch]<tt>)</tt></span>

Glej tudi uredi