Vztrajnost

Vztrájnost je v fiziki značilnost teles, da vztrajajo v enakomernem gibanju in se upirajo spremembi velikosti ali smeri hitrosti. Merilo za vztrajnost je vztrajnostna masa telesa.

ZgodovinaUredi

Newton je prevzel Galilejevo načelo kot svoj prvi zakon in ga postavil v širši okvir tega, kar danes poznamo kot klasično mehaniko. V Newtonovi teoriji ni potrebna nobena sila, da telo vztraja v enakomernem gibanju, prav tako kot v Aristotelovi teoriji ni bila potrebna nobena sila, da telo vztraja pri miru.

Machovo načeloUredi

»Vztrajnost poljubnega sestava je posledica medsebojnega delovanja tega sestava in ostalega Vesolja. Z drugimi besedami, vsak delec v Vesolju vpliva na vsak drug delec.«