Vztrájnost je v fiziki značilnost teles, da vztrajajo v enakomernem gibanju in se upirajo spremembi velikosti ali smeri hitrosti. Merilo za vztrajnost je vztrajnostna masa telesa.

Zgodovina

uredi

Newton je prevzel Galilejevo načelo kot svoj prvi zakon in ga postavil v širši okvir tega, kar danes poznamo kot klasično mehaniko. V Newtonovi teoriji ni potrebna nobena sila, da telo vztraja v enakomernem gibanju, prav tako kot v Aristotelovi teoriji ni bila potrebna nobena sila, da telo vztraja pri miru.

Machovo načelo

uredi
»Vztrajnost poljubnega sestava je posledica medsebojnega delovanja tega sestava in ostalega Vesolja. Z drugimi besedami, vsak delec v Vesolju vpliva na vsak drug delec.«