Vrednota

Vrednote so neki cilji, ki jih cenimo, oziroma mišljenje o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si jih je vredno prizadevati. Npr.: Družina, ljubezen, mir, prijateljstvo, zdravje, življenje, solidarnost...)

Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni čemu odreči. V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni in duhovni razvoj.

Tudi vrednote se pojavljajo po neki hierarhični lestvici. Hierarhija vrednot, ki jo je postavil Janek Musek:

  • izpolnitvene (samoaktualizacija - pomenijo duhovno rast)
  • moralne (vežejo se na dolžnosti, odgovornosti)
  • potenčne (vežejo se na uspehe in dosežke)
  • hedonske (vežejo se na užitke)

Hedonske in potenčne imenujemo skupaj dionizične (po bogu vina in zabave Dionizu), moralne in izpolnitvene pa apolonske (tudi apolinične) (po bogu lepote in popolnosti Apolonu).