Verska vojna je vrsta vojne, ko se spopadejo pripadniki dveh ali več religij zaradi nasprotovanj v religijah.

Najbolj očiten primer verskih vojn so bile križarske vojne.