Verigar

Verigar je serija znamk, ki so bile izdane in dane v poštni promet kmalu po razpadu Avstro-Ogrske in veljajo za prve »slovenske« poštne znamke.

Serijo je leta 1918 zasnoval slovenski slikar Ivan Vavpotič. Seriji znamk je skupen motiv sužnja, ki trga verige. Znamke se sicer ločijo po barvi in izpisani vrednosti v avstro-ogrskih kronah. Kot suženj je upodobljen telovadec Stane Derganc z vzdevkom Verigar.

Kljub napisoma »Država SHS« v cirilici (zgoraj) in v latinici (spodaj) je znamka dejansko prišla v promet šele leta 1919, ko se je Država SHS že preimenovala v Kraljevino SHS.

75-letnica slovenske poštne upraveUredi

Ob 75-letnici slovenske poštne uprave je Pošta Slovenije 19. marca 1993 izdala priložnostno znamko, na kateri je upodobljen motiv verigarja [1].


Obeležitev 100. obletniceUredi

Ob 100. obletnici izida prvih slovenskih poštnih znamk je Pošta Slovenije izdala znamko v poli po 25 znamk, spremljata pa jo tudi ovitek in žig prvega dne. Znamka predstavlja portret slikarja Ivana Vavpotiča in motiv ene izmed znamk Verigar. [2]