Filatelija poimenujemo zbiranje in proučevanje poštnih in taksovnih znamk, ki vključuje študije oblikovanja, izdelave in uporabe posameznih poštnih znamk.

Filatelist, olje na platnu, François Barraud (1929)

Z razvojem filatelije se je proučevanje razširilo na ostale poštne vrednotnice, na poštne žige in pečate, na raziskovanje ozadja posameznih izdaj, na proučevanje poštnih tarif in celo na zgodovino posamezne poštne uprave.

Filatelija se v vsakdanjiku često enači z zbiranjem znamk, kar je popolnoma napačno. Zbiranje znamk je običajno prostočasovna dejavnost ali konjiček, ki ni nujno povezana s študijami in raziskovanjem tako zbranih poštnih znamk. Je pa zbiranje znamk dobra osnova za raziskave in razvoj posameznika iz zbiralca poštnih znamk v filatelista. V vsakem primeru je poznavanje temeljnih filatelističnih znanj nujno potrebno vsakemu zbiralcu poštnih znamk. S takšnim osnovnim poznavanjem filatelije se je namreč moč izogniti nakupom cenovno dragega filatelističnega gradiva, ki sicer nima kakšne posebne filatelistične vrednosti.

Filatelistična področja

uredi

Glede na način proučevanja posameznega filatelističnega gradiva ločimo več filatelističnih področij:

Tradicionalna filatelija

uredi

Je osnovno in najstarejše področje filatelije. Ukvarja se z raziskavami posameznih poštnih znamk, ki vključujejo študije:

 
Prva poštna znamka, črni peni

Poštna zgodovina

uredi

Je področje filatelije, katerega proučevanje razdelimo na poglavja:

  • tarife
  • poštni žigi
  • poštne poti
  • prenosna sredstva
  • poštne organizacije

Poštne celine

uredi

Je področje, ki se ukvarja s pojavom drugih oblik potrjevanja plačane poštne storitve kot so poštne znamke:

Tematska filatelija

uredi

Je sorazmerno mlado področje filatelije, ki se ukvarja predvsem s proučevanjem upodobljenih motivov na poštnih znamkah. Posameznih tematik je na stotine, med najbolj raziskanimi so:


Taksovna filatelija

uredi

Taksovna filatelija ali fiskalna filatelija se ukvarja z drugimi nepoštnimi nameni uporabe znamk. V to področje vključujemo znamke, s katerimi so se prvenstveno potrjevale plačane pristojbine, zakonske dajatve, takse ali davki. Tipični predstavniki so:

  • kolki (davčni, sodni, upravni, ...)
  • doplačilne znamke
  • vojne znamke
  • humanitarne znamke
  • Ivanuša Andrej (1994). Čar filatelije. Rotis. COBISS 35542529.

Organizacije

uredi

Zunanje povezave

uredi