Velikolaščanska pokrajina

Velikolaščanska pokrajina zavzema hribovito in gričevnato ozemlje med višjima Bloško planoto in Malo goro ter Turjaško pokrajino na severozahodu in nižjo Ribniško dolino na jugovzhodu.

ViriUredi

  • Gams,I., 1998. Geografske značilnosti Slovenije. Ljubljana, MK, 183 str.