Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974)

Zadnjo Ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije je Zbor narodov Zvezne skupščine SFRJ z ustavnim odlokom razglasil na seji 21. februarja 1974. Razdeljena je bila v uvodni del s temeljnimi načeli in šest delov s skupaj 406 členi.

Ustava SFRJ iz leta 1974 je nasledila ustavo iz leta 1963, z dvema dopolnitvama leta 1981 in 1988 pa je veljala do razpada skupne jugoslovanske države leta 1991.