Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (kratica UMAR) je služba Vlade Republike Slovenije, ki spremlja in vrednoti gospodarska gibanja ter razvoj v ekonomski in socialni perspektivi.

Dokumenti in publikacijeUredi

Osrednji dokumenti so: Pomladanska in Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki vključujeta napovedi za tekoče in dve prihajajoči leti ter Vladi RS služita kot strokovna podlaga za vodenje ekonomske politike, ter Poročilo o razvoju, ki spremlja uresničevanje Strategije razvoja Slovenije. Svoje analize in rezultate raziskovalnega dela objavljajo še v številnih publikacijah, med drugim v Ekonomskem ogledalu, Ekonomskih izzivih, Socialnih razgledih, IB Reviji in Delovnih zvezkih.

Zunanje povezaveUredi