Wiking je nov izraz za osebo, ki je kralj ("car") v Wikipediji. Skovanko se lahko razlaga tudi drugače - kot inženirja Wikipedije wiki + ing = wiking.