Rojena v Kranju, 27. januarja 1985. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. Obiskujem prvi letnik in sodelujem pri dveh Wikiprojektih pod mentorstvom doc. dr. Milene Mileve Blažić, in sicer sem napisala članek o Dragotinu Ketteju in pa članek o njegovi pravljici O šivilji in škarjicah.