Mira Gregl Hrstič, učiteljica slovenščine na OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani, * 1954, Trbovlje, Slovenija (tedaj tudi SFRJ)