Uporabnik:Klemen Kocjancic/SQL

PoizvedbeUredi

50 člankov brez krepkega tiska:
SELECT cur_title FROM cur WHERE cur_namespace=0 AND cur_is_redirect=0 AND cur_text NOT LIKE "%'''%" AND cur_text NOT LIKE "%<b>%" LIMIT 50
+---------------------------------------------------------------+
| cur_title                           |
+---------------------------------------------------------------+
| Äevelj                            |
| Potovanje_po_Evropi                      |
| Dopisni_Å¡ah                         |
| Seznam_gradov                         |
| Fortifikacije_na_Slovenskem                  |
| Äini_oboroženih_sil_Združenega_kraljestva          |
| Mehanik                            |
| 2003_v_književnosti                     |
| Kanadski_letalski_asi_korejske_vojne             |
| Seznam_letalskih_asov_korejske_vojne             |
| Seznam_letalskih_asov_vietnamske_vojne            |
| Seznam_pakistanskih_letalskih_asov_indijsko-pakistanskih_vojn |
| Seznam_sodobnih_letalskih_asov                |
| Sirski_letalski_asi_arabsko-izraelskih_vojn          |
| Vietnamski_letalski_asi_vietnamske_vojne           |
| Reflektor                           |
| Nosilci_reda_generala_Maistra_1._stopnje           |
| Nosilci_reda_generala_Maistra_2._stopnje           |
| Nosilci_spominskega_znaka_Vražji_kamen_-_Oti         |
| Nosilci_reda_generala_Maistra_3._stopnje           |
| Volos                             |
| Seznam_netrzajnih_topov                    |
| Seznam_mednarodnih_vojaških_vaj               |
| Seznam_slovenskih_ornitologov                 |
| Osebna_imena_na_K                       |
| Nemška_vojaška_odlikovanja         i        |
| Nosilci_znaka_za_zasluge_pri_organiziranju_nove_TO_RS     |
| Generalmajorji_Slovenske_vojske                |
| Vojaške_vaje_Slovenske_vojske         a_Borovnica  |
| Nosilci_spominskega_znaka_Poganci               |
| Nosilci_spominskega_znaka_Rigonce               |
| Nosilci_spominskega_znaka_Prilipe               |
| Nosilci_spominskega_znaka_Vražji_kamen            |
| Nosilci_spominskega_znaka_Otovec               |
| Nosilci_spominskega_znaka_Koseze               |
| Nosilci_spominskega_znaka_Rožnik               |
| Nosilci_spominskega_znaka_RoÅure               |
| Padli_v_vojni_za_Slovenijo                  |
| Ranjeni_v_vojni_za_Slovenijo                 |
| Osebna_imena_na_C                       |
| Osebna_imena_na_Ä                       |
| Osebna_imena_na_F                       |
| Osebna_imena_na_G                       |
| Osebna_imena_na_O                       |
| Osebna_imena_na_Q                       |
| Osebna_imena_na_R                       |
+---------------------------------------------------------------+
1000 predlog
SELECT cur_namespace, cur_title FROM cur WHERE cur_namespace=10 LIMIT 1000
http://tools.wikimedia.de/~mzlla/sql/slwiki13062006_02.txt
500 mojih slik
select distinct concat('<br>[[:Slika:', img_name, ']]') as name from image where img_user_text='Klemen Kocjancic' order by name asc LIMIT 500
http://tools.wikimedia.de/~mzlla/sql/slwiki13062006_03.txt

Queries done. If you have something complain, you can ask it in my Talk Page fi:Käyttäjä:Mzlla. I keep those queries in those URLs few weeks. -- 80.223.108.182 20:57, 13 junij 2006 (CEST)

un-interwikied categoriesUredi

Using http://www.wikisign.org/ I performed this query:

SELECT cur_namespace, cur_title
FROM cur
WHERE cur_namespace = 14 and cur_text not like '%[[__:_%'
ORDER BY cur_title, cur_namespace
LIMIT 1000

I searched for links of the form "two characters, colon, more characters". This way the query yields lots of unlinked categories, but also contains some that only have a link to "als:" or some other WP with a three-letter-code, but I think these pages are also of interest for you.

The result is given here (at least for some days): Link. You may copy it into this page.

The same query with namespace 0 instead of 14 will give you lots of unlinked articles. --SirJective (129.187.111.177) 11:39, 20 december 2005 (CET)