Radioaktivno onesnaženjeUredi

Radioaktivna kontaminacija je na srečo sorazmerno redek pojav, pomeni pa onesnaženje z radioaktivnimi delci. Najbolj znano radioaktivno onesnaženje je bila černobilska nesreča, ko je ob eksploziji dela jedrske elektrarne v ozračje ušlo več ton radioaktivnega prahu.Sedanji predpisi obvezujejo državo, da zagotovi merjenje radioaktivne kontaminacije v okolju zaradi nekdanjih jedrskih zračnih eksplozij in černobilske nesreče na celotnem območju države. Posebej se mora izvajati tudi nadzor radioaktivnosti v okolici jedrskih in drugih objektov, ki s svojim obratovanjem povzročajo dodatno radioaktivno kontaminacijo oziroma dodatno sevanje v svoji okolici. Tu je treba omeniti meritve tehnološko spremenjene naravne radioaktivnosti, tudi tiste, ki so posledica preteklih dejavnosti (rudarjenje, predelava rudnin).Meritve sevanja v okolju opravljata v Sloveniji pooblaščeni organizaciji Zavod za varstvo pri delu in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane. Kljub temu da pri nas zakonsko še niso predpisana merjenja naravne radioaktivnosti, pa so bile doslej v Sloveniji opravljene številne meritve zunanjega sevanja, naravnih radionuklidov v zraku, tleh in vodah, še posebej pa radona v bivalnih prostorih in na delovnih mestih.Černobilska nesreča se je zgodila 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni Černobil pri Pripjatu v Ukrajini (takrat del Sovjetske zveze) ob eksploziji jedrskega reaktorja. Ta nesreča je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije. Zaradi odsotnosti zaščitne reaktorske zgradbe so se radioaktivni delci razširili preko zahodne Sovjetske zveze, vzhodne Evrope, Skandinavije,.

JELENA1965