Cenim idejo Wikipedie in ne morem si kaj, da ne bi, kadar to ob svojem delu zmorem, po svojih močeh dodal kakšen manjkajoč kamenček...