Smo Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča ali na kratko ICJT, ki je del Instituta "Jožef Stefan", vodilne raziskovalne institucije v Sloveniji. Na ICJT usposabljamo bodoče jedrske strokovnjake in informiramo javnost o jedrskih tehnologijah. Vizija Izobraževalnega centra je biti zanesljiv in kakovosten vir znanja o jedrskih tehnologijah.

Vabljeni na našo spletno stran: https://www.icjt.org/.