Sem upokojen dipl. ing. gozdarstva in imam kar nekaj izkušenj iz stroke, tudi s področja gozdarskega izobraževanja in terminologije strokovnih izrazov. Imam pa še nekaj težav z uporabo računalnika. Mislim , da bi lahko prispeval k boljšim definicijam posameznih strokovnih pojmov s področja gozdarstva.