Sem Erazem, star 9 let. Za wikipedijo me je navdušil stric.


sl Uporabnik/ca govori slovenščino kot materni jezik.