Andreja Pregelj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani

oddelek: razredni pouk

letnik: 1.

Sodelujem pri WikiProjektu Slovenske pravljice pod mentorstvom doc.dr.Blazić Milene Mileve.