samec (levo) in samica (desno) = Hann (til venstre) og hunn (til høyre)