Uniformologija

(Preusmerjeno s strani Uniformolog)

Uniformologija je umetnostnozgodovinska veda o razvoju, obliki in pomenu uniform.

Največji slovenski uniformolog je bil dr. Sergej Vrišer.