Tržiščica

reka v Sloveniji

Tržiščica je eden izmed vodotokov v Ribniški dolini. Izvira severno od Slemen in teče mimo Ortneka vzporedno z glavno cesto Ribnica-Ljubljana. Dolga je 20 km. Proti koncu svojega toka naredi še nekaj vijug po svoji vrezani naplavini, potem pa ponikne v požiralnikih Tentere, ene največjih kraških jam v Sloveniji. V bližini Žlebiča nad njo se nahaja staro gradišče, prazgodovinska naselbina. V njo se ob višjih vodah izliva tudi del reke Bistrice prek odvodnega kanala.