Toplokrvnost

živalska vrsta, ki lahko vzdržuje telesno temperaturo višjo od temperature okolice

Toplokŕvna živál je žival s stalno telesno temperaturo, ki načeloma ni odvisna od temperature okolice. Poglavitna vira toplote sta hrana in toplota zunanjega okolja. Kadar količnika (hrana in toplota zunanjega okolja) ne zadostujeta (npr. pozimi), preidejo nekatere živali v zimsko spanje. Toplokŕvnost jim omogoča naseljevanje na hladnih območjih Zemlje. Med toplokrvne živali sodijo ptice in sesalci.

Galerija uredi