Toplokrvnost

Toplokrvna žival je žival s stalno telesno temperaturo, ki načeloma ni odvisna od temperature okolice. Poglavitna vira toplote sta hrana in toplota zunanjega okolja. Kadar količnika (hrana in toplota zunanjega okolja) ne zadostujeta (npr. pozimi), preidejo nekatere živali v zimsko spanje. Toplokrvnost jim omogoča naseljevanje na hladnih območjih Zemlje. Med toplokrvne živali sodijo ptice in sesalci.

GalerijaUredi