Terela

Terela (ali mala Zemlja) je model Zemlje kot magneta, ki ga je izdelal William Gilbert. Model temelji na magnetovcu in kaže naklon magnetne osi Zemlje.

Terela Williama Gilberta iz knjige »Praktična fizika« (»Practical Physics«) iz leta 1914.