Tekoči kisik

Tekoči kisik (oz. kapljevinski kisik) je kisik v plinastem stanju, pri čemer je tekočina, ni pa kapljevina. Pogovorno je sicer res tekoči kisik ali redkeje tekočinski kisik.

Tekoči kisik
Imena
Sistematično ime
O2
Identifikatorji
Kratice O2
Lastnosti
Videz kriogena tekočina
Tališče -2190C
Vrelišče -1830C
Parni tlak nad kritično temperaturo
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) R8
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Uporablja se za razrez in varjenje v kovinski industriji, kot medicinski kisik za razrez tkiva-novotvorb in kot raketno pogonsko gorivo.

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

Je svetlomodra kriogena tekočina brez vonja. Ima tališče pri -219 °C in vrelišče pri -183 °C.

Tekoči kisik ni eksploziven.

Obstojnost in reaktivnostUredi

Pri ustrezni uporabi je stabilen. Nevarno reagira z maščobami oz. z vsemi vnetljivimi in organskimi materiali.

Toksikološki podatkiUredi

  • akutna toksikologija: LD50 oralno, LD50 dermalno in LC50 inhalacijsko niso poznane.
  • stik s kožo: ni poznanega učinka draženja.
  • stik z očmi: ni poznanega učinka draženja.
  • koncentracije kisika med 20 in 95 % povzročijo genetske spremembe v celicah sesalcev.

Glej tudiUredi