Susceptibilnost

razločitvena stran

Susceptibilnost je izraz, ki lahko pomeni enega od naslednjih pojmov: