Električna susceptibilnost

Eléktrična susceptibílnost (oznaka χe) je snovna brezrazsežna konstanta, sorazmernostni faktor med električno polarizacijo v snovi in gostoto električnega polja v praznem prostoru pri opisu dielektrika v električnem polju. Enaka je relativni dielektričnosti ε, zmanjšani za 1.

Tu je dipolska polarizabilnost, elektronska polarizabilnost in ionska polarizabilnost.

Električno susceptibilnost se lahko razume tudi kot polarizabilnost na enoto prostornine dielektrika:

Pri tem je n število molekulskih električnih dipolov na enoto prostornine, α pa molekulska polarizabilnost.