Suplent (latin. supplere, dopolniti), nekdanji izraz za pripravnika.

Suplent (ženska oblika suplentka) je bil nekdaj pripravnik na sodišču ali šoli, tudi učiteljski, profesorski pripravnik ali pomožni učitelj na visokih šolah.

V zvezi z izrazom suplent sta tudi izraza suplenca in suplirati (lat. supplere, dopolniti) v pomenu nadomestovanje, nadomeščanje, zamenjava, nadomestiti koga (zlasti učitelja).

Viri uredi

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika (1985). Ljubljana: DZS.