Spiritual (lat. spiritus; duhoven), je duhovnik odgovoren za duhovno vzgojo v semenišču ali samostanu.

V preteklih obdobjih je bil spiritual lahko:

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979