Specifične učne težave

Z izrazom specifične učne težave (SUT) imenujemo raznoliko skupino primanjkljajev.

KategorijeUredi

Najpogostejše specifične učne težave so:

V anglosaških državah ta definicija zavzema tudi: