Smetišnica

Smetišnica je priprava, na katero se pri pometanju poberejo smeti.

Plastična smetišnica

Do druge svetovne vojne so največ uporabljali lesene smetišnice. Sestavljene so iz dolgega ročaja, ki se je spodaj razširil v zadnjo stranico, pritrjeno k dnu. Ob straneh sta bili dodani trikotni, polkrogli ali konkavno obžagani deski. Take smetišnice so se ohranile za pometanje na dvoriščih. V času med obema svetovnima vojnama so prišle v rabo industrijsko izdelane pločevinaste in nizke smetišnice, v zadnjem obdobju so povečini plastične.