Slovanska imena

seznam Wikimedie

Slovanska imena so osebna imena, ki izvirajo iz slovanskih jezikov in so najbolj pogosta imena pri Slovanih.

Zgodovina slovanskih imen

uredi

V predkrščanski tradiciji je imel otrok star manj kot 7-10 let “nadomestno ime” (npr. Niemoj (mi moj), Nielub (ni ljubljen) z namenom odvrniti pozornost od otroka od slabih sil. Praksa je bila široko razširjena zaradi široke smrtnosti majhnih otrok v tistem času. [1] Otrok, ki je preživel do 7-10. leta je bil obravnavan kot vreden skrbi in zato nagrajen z odraslim statusom in novim imenom, ki ga je dobil z ritualom prvega striženja. [2] Slovanska imena so prevladovala do spreobrnitve Slovanov v Krščanstvo, še posebej po tridentinskem koncilu (1545-63), ko je bilo odločeno, da mora vsak katolik imeti krščansko ime in ne več domorodno.

Imena na Poljskem

uredi

Po prepovedo domorodnih ne krščanskih imen po tridentinskem koncilu je poljska aristokracija (še posebno protestanti) poskušala ohraniti tradicionalna imena kot so Zbigniew in Jarosław. Navadni ljudje so izbirali imena predvsem iz krščanskega koledarja, ki je imel samo slovanska krščanska imena, še posebej Kazimierz (Sv. Casimir), Stanisław (Sv. Stanislaus), Wacław (Sv.Wenceslaus) in Władysław (Sv. Ladislaus). [3] Slovanska imena, ki so se nanašača na boga (npr. Bogdan, Bogumil) so bila dovoljena.[4]

Imena v Kijevski Rusiji

uredi

Staroruska imena so temeljila na splošnih slovanskih imenih kot je Vladimir (vladati svetu), Svetopolk (sveti polk, sveti regiment), Jaropolk, Vojislav (slavni bojevnik), Borislav (bojevnik), Ljubomir (ljubiti svet), Ratibor (vojni bojevnik), Vadim, Jaroslav, Izjslav, Mstislav, Vsevolod itd. V 11. stoletju po prevladujočem vplivu kristjanov je naraslo zanimanje za imena vzeta od svetnikov grške cerkve in stara imena so bila zamenjana z Dimitrij, Andrej, Nikolaj, Sergej, Anton, Kiril, Georgij, Konstantin, Aleksander, Forma itd.

Imena danes

uredi

Po nacionalnem preporodu v 19. in 20. stoletju so spet dobila priljubljenost tradicionalna imena, še posebno zgodovinska imena po slavnih kraljih in herojih. Na primer na Poljskem je ponovno zaživelo mnogo pozabljnih imen kot so Bronisław, Bolesław, Dobiesław, Dobrosław, Jarosław, Mirosław, Przemysław, Radosław, Sławomir, Wiesław, Zdzisław in Zbigniew ter tudi novo nastala kot sta Lechosław ain Wieńczysław. Danes krščanska imena sprejema tudi krščanska cerkev in so dana pri krščanskem krstu.

Pomen slovanskih imen

uredi

Staroslovanska imena so zgrajena iz enega ali dveh leksemov:

Imena z enim leksemom

uredi

Imena z enim leksemom so npr. Baran, Szydło, Kąkol, Brada, Žila, Uhač (osnova uho), Lopata, Žaba, Rus, Tihi itd. Mnogo takšnih imen je še danes v rabi:

Ženska

Moška
 • Slava,
 • Lech,
 • Vlad (vladar),
 • Ognjen,
 • Dušan,
 • Vuk (volk),
 • Zdravko (zdravje),
 • Gniew, Gniewko (bes),
 • Darko (dar),
 • Goran (visokogorec),
 • Lasota (gozdni človek),
 • Mladen,
 • Plamen,
 • Jesen (jesen drevo),
 • Zvezdan.

Imena z dvema leksemoma

uredi

Združena imena so grajena z dvema leksema. Na Poljskem je več kot 600 moških imen, 120 ženskih imen in 150 različnih leksemov poznano. Nekatera imena so bila rekonstruirana iz toponimov. Nekatera imena so se ohranila po monarhih (npr. na Poljskem: Kazimierz, Władysław, Bolesław).[5] Primeri so navedeni spodaj, npr. Vladislav ima predpono vlad- (vladati) in pripono -slav (slava).

Predpona ali pripona Pomen Primer
blag, błog, blah blag, prijazen Blahoslava, Blahomíra, Blahosej, Blagovest, Blagovesta, Bogomil
bog, bóg, boh, boż bog, bogat Bohumil, Boguslav, Bogdan, Bożena, Boguslav, Bogdan, Bogna, Božidar, Modliboga, Hvalibog, Boguwola, Božetjeh, Bogosav,
bole velik Boleslav, Bolemir, Bolečest, Bolelut
bor vojna, borba Boris, Borzysław, Borislav, Dalibor, Sambor, Lutobor, Myślibora, Strogobor
brat brat Bratumila, Braturad, Bratislav, Bratoljub
bron, bran varovati Bronisław, Branislav, Bronimir, Bronisąd, Srbobran, Częstobrona
bude, budzi biti Budzigniew, Budziwuj, Budimir, Budislavka
choti, chocie hoteti Hotimir, Chociemir, Chciebor, Chociebąd, Chotimíra
chwał, fal moliti, častiti Boguhval, Hvalibog, Boguchwał, Chwalibog, Chwalimir, Falibor
tech, ciech, tješ vesel Tihomir, Ciechosław, Wojciech, Sieciech, Techomir, Dobrociech, Božeteh, Tješimir, Sławociech, Slavotih
dobo, dobie pogumen Dobiesław, Dobiegniew, Dobiemir, Dobromir
cze, cti, ča, če čast Cibor, Čestmír, Česlav,Ctirad, Čedomir
dar, dan dar Bogdan, Wojdan, Damir, Bogdana
dobro dobro Dobroslav, Dobromir, Dobroniega, Dobrogost, Dobromil, Dobrożyźń, Dobromir
dom dom Domarad, Domosław, Domagoj, Domamir, Domoľub, Domawit, Domabor
drag, drog, drah dragi, ljubljeni Dragoslav, Dragomir, Dragoljub, Drogodziej, Drogoradz, Wieledrog, Dragoş, Predrag, Drohobysz, Miłodrog, Miodrag
dzierży imeti, vladati Dzierżysław, Dzierżykraj, Dzirżyterg
gniew, hněv bes Zbigniew, Gniewomir, Spytihněv, Mścigniew, Wojgniew, Dobiegniew, Ostrogniew, Zbyhněv
god "primeren" Godemir, Godzimir, Godzisława
gost, gast, host gost Miłogost, Radogost, Uniegost, Hostirad, Hostimil, Hostisvit, Lubgost
gwiazd, hvezd, zvezd zvezda Hviezdoslav, Hviezdomir, Zvezdan, Zvezdana
jar, yar močan, oster Jaroslav, Jaropełk, Jaromir, Jarogniew, Jarmila
kaz uničiti Kazimierz, Casimir, Kazimir, Skaziczest
krasi, kreši, krzesi resurrect, initiate Krzesimir, Krešimir, Krzesisław, Kresivoje, Krasimira
lud, ljud ljudje Ludmila, Ludomir, Ludziwoj, Ljudevit
lut divji, bes, krut Lutosław, Lutobor, Lutogniew, Lutomir, Zbylut, Lutomysł
lyub, lub, l'ub ljubljeni, pribljubljeni Lubomir, Ljubomir, Lubosław, Lubov, Lubor
mil, mił mili, ljubljeni Vlastimil, Tomiła, Milica, Miłowit, Milomir, Miloslav, Milivoj, Ludmila, Radmila, Jarmila
mir, měr, mierz, myr mir, svet Hotimir, Mirogod, Miroslav, Casimir, Kazimierz, Ostromir, Mezamir, Radomír, Jaromír, Kanimir, Bratomira, Mojmir, Uniemir, Vitomir, Vladimir, Krasimir, Krešimir, Krasimir, Godzimir, Rastimir,Ratimir, Želimir, Branimir, Zvonimir
msti, mści maščevanje Mstislav, Mścisław, Mściwoj, Mstivoj
mysl, mysł misliti Gostomysl, Myślimir, Drogomysł, Przemysław, Premysl, Bolemysł, Radomysł, Nezamysl, Křesomysl
neg, nieg, njeg užitek Dobroniega, Njegomir, Mironieg, Niegodoma, Niegosław
ne, nie ne Nevzor, Nekras, Nezhdan, Niedamir, Nenad, Nebojša, Niedalic, Niesuł, Nemanja
ostro ostro Ostromir, Ostrogniew
polk, pluk, pułk regiment Jaropolk, Jaropluk, Sviatopolk, Svatopluk, Świętopełk
rasti, rosti, rości rasti Rastislav, Rościsław, Rościgniew, Rostimira
rad vesel Radoslav, Radosław, Milorad, Radogost, Radomil, Radowit, Radomir, Radosvet
rati, raci vojna, borba Ratibor, Racisława, Racimir, Ratimir, Racigniew, Gnierat
sem, siem, ziem družina, zemlja Siemowit, Siemomysł, Siemił, Ziemowit, Siemysław
sobie, sobě sebi Soběslav, Sobierad, Sobiemir, Sobiebor
slav, sław slava Mstislav, Stanisław, Rostislav, Slavomir, Vladislav, Izyaslav, Vyacheslav, Sviatoslav, Miroslav, Boguslav, Borislav, Sławobor, Gościsław, Jaroslav, Slavko, Slavena Slavena, Wiesław, Slavisa, Kvetoslav, Tomislav, Věroslav, Soběslav, Slavoljub, Slavica, Srboslav, Rastislav
spyci, spyti brezupnost Spytihněv, Spycimir, Spycisław
stan postati, držati Stanimir, Stanislav, Stanisław, Stanibor
sud, sąd, sand soditi Sudomir, Sudislav, Sędzimir, Sędziwoj, Bogusąd, Sędowin, Krzywosąd
suli priseči Sulisław, Sulibor, Sulimir, Sulirad, Sulich, Radsuł
svet, sviat, święt, svat svetiti, močan Sviatoslav, Svetoslav, Svetlana, Svetopolk, Swiãtopôłk, Svetomir, Świętomir, Svätobor, Svetozar, Svatoboj, Svetomir, Świętożyźń
svo, sve, świe vsak, vedno Świedrag, Svorad, Świegniew
unie bolje Uniedrog, Uniebog, Uniesław
veli, vyache, więce veliki Vaclav, Vyacheslav, Wenzel, Veleslava, Wielimir, Velimir, Więcerad
vest, wieść vest, vedeti Blagovest, Dobrowieść
vit, wit vladati Svetovid, Vitomir, Dobrovit, Witosław, Uniewit, Gościwit
vlad, wład, volod, włod, lad vladati Vladimir, Władysław, Volodymyr, Włodzimierz, Vladislav, Laszlo, Ladislav, Vsevolod, Vladena, Vladan, Władmiła, Vladivoj, Vladivoj
vlast, włość domovina Vlastimil, Włościwoj, Vlastimir,
voj, woj bojevnik Vojislav, Częstowoj, Vojislav, Wojciech, Borivoj, Vladivoj, Vojnomir, Radivoj, Wojbor, Milivoj, Dobrivoje, Kresivoje, Ljubivoje
vole, wole preferirati Wolebor, Wolimir, Wolisław
vse, vše, wsze vse Vseslav, Wszebor, Vsevolod, Wszerad, Wszemiła, Wszegniew, Všebor, Všeboj
zby znebiti se Zbigniew, Zbyszko, Zbysław, Zbylut, Zbywoj
zde, zdzie, sede, Sdě narediti Zdzisław, Zdziwoj, Sedemir, Zdeslav, Zderad, Zdziemił, Sděmir, Sdivoj, Zdenka
želi, żeli želeti si Żelisław, Żelibrat, Želimíra, Želibor, Želimir
zlat, złot, zlato zlat Zlatomíra, Zlatimir

Z deležnikom sestavljena imena

uredi

Ta imena so sestavljena iz preteklega deležnika, npr. Bojan, Chocian, Kochan, Milovan, Pomian, Stator, Wygnan ali sedanjega deležnika, npr. Cieszym, Myślim, Radzim, Borzym. Taka imena so največja skupina informacij o starih Slovanih. [6] Imajo različna oblike, kot je navedeno spodaj:

 • Imena, ki vsebujejo dobro željo (npr. ljubljen), Milan.
 • Imena, ki se nanašajo na novega otroka, (npr. obljubljen). Obiecan, Żdan (pričakovan).
 • Imena, ki varujejo proti besu (vsebujoč lekseme z negativnim učinkom), npr. Wygnan, Mazan, Grozim [7]

Drugi primeri: Poznan (poznan, prepoznan), Goščon (da te nekdo gosti pri sebi), Krščen, Radovan, Dragan, Željan, Dejan, Nayden, Mirjana.

Pomanjševala oziroma ljubkovalna imena

uredi

Pomanjševalna imena (ki imajo otroško konotacijo) nastajajo s kreiranjem različnih sufiksev. Taka imena so zelo priljubljena v vsakdanjem življenju in so običajno narejena tako, da nadomestijo del imena s sufiksem na –ek (pri zahodnih Slovanih, npr. Włodzimierz – Włodek); -ko (moška oblika, predvsem pri Južnih Slovanih in Ukrajincih), -ka, (ženska oblika in tudi moška oblika pri Rusih) ali -a: Mila, Luba, Staszek, Radek, Władek, Zlatko, Zlata, Volodya, Bronek, Leszek, Dobrusia, Slavko, Wojtek, Mirka, Bogusia, Slava, Zdravko, Zbyszko, Miłosz, Staś, Przemek, Bolko, Draho, Željko, Borya itd.

Krščanski svetniki s slovanskimi imeni

uredi

Seznam vsebuje samo kanonizirane svetnike s slovanskimi imeni.

Kazimir Zavetnik Litve in Poljske
Ladislav I. Ogrski Kralj Ogrske
Stefan Uroš II. Milutin Nemanjić Kralj Srbije
Ludmila Zavetnica Bohemije in Češke
Stanislav Ščepanski Zavetnik Poljske in Krakova
Stanisław Kazimierczyk a priest and preacher, canonized on 17 October 2010.
Stanislav Kostka Zavetnik Poljske
Svorad Zavetnik Nitre
Sveti Venceslav Knez; zavetnik Češke in Bohemije, Prage
Boris I Bolgarski Knez, ki je pokristjanil Bolgarijo
Vladimir I. Kijevski Pokristjanil Kijevsko Rusijo
Jovan Vladimir Princ, ki je vladal Duklji
Stefan Vladislav I Kralj Srbije
Stefan Uroš III Dečanski Kralj Srbije
Sveti Adalbert Praški Zavetnik Bohemije, Poljske in Madžarske
Zdislava Zavetnik Liberec regije

Priljubljena slovanska imena med južnimi Slovani

uredi

Priljubljena slovanska imena v Sloveniji

uredi

Ženska: Bogdana, Branka, Cvetka, Danica, Draga, Dragica, Dunja, Janina, Jasna, Ljuba, Ljubica, Milena, Milica, Mira, Morana, Mora, Nada, Neda, Nedeljka, Neva, Nevenka, Slava, Slavica, Spomenka, Stanislava, Stana, Stanka, Svetlana, Vedrana, Vera, Vesna, Vlasta, Vojka, Zdenka, Zdravka, Zlatka, Zora, Zorica, Zorka, Zvonka, Živa

Moška: Bogdan, Boris, Borut, Bojan, Božidar, Božo, Branko, Ciril, Cvetko, Črtomir, Dejan, Dragan, Drago, Dragotin, Dušan, Gojmir, Gorazd, Gregor, Jaroslav, Kresnik, Lado, Milan, Miran, Mirko, Miroslav, Miško, Perun, Radivoj, Rajko, Srečko, Slavko, Stanislav, Stanko, Stane, Vekoslav, Venceslav, Vitan, Vitomir, Vladimir, Vlado, Vojteh, Zdenko, Zdravko, Zoran, Žarko, Željko, Živko

Priljubljena slovanska imena v Bolgariji

uredi

Ženska: Beloslava, Biljana, Bisera, Bistra, Blaga, Blagorodna, Blagovesta, Blaguna, Bogdana, Boriana, Borislava, Bojana, Bojka, Božana, Božidara, Branimira, Darina, Denica, Desislava, Dobra, Dobriana, Dobrinka, Dobromira, Elka, Grozda, Grozdana, Iskra, Kalina, Krasimira, Ljuba, Ljubomira, Ljudmila, Ljubka, Ljubov, Malina, Miglena, Mila, Milica, Milka , Milanka, Milena, Mira, Miriana, Mirolyuba, Miroslava, Nadežda, Nadia, Neda, Nedelja, Nedjalka, Nevena, Ognjana, Plamena, Preslava, Rada, Radka, Radost, Radostina, Radoslava, Radosveta, Ralica, Rosica, Rostislava, Rumena, Rumiana, Slavena, Slavina, Slavka, Sneža, Snežana, Snežanka, Snežina, Spasena, Spaska, Stanimira, Stanislava, Stanka, Stojanka, Stojna, Svetla, Svetlana, Svetoslava, Svetozara, Svilena, Cveta, Cvetanka, Cvetelina, Cvjata, Velika, Velislava, Velizara, Velmira, Vera, Vesela, Veselina, Vjara, Vihra, Vladislava, Zdravka, Živka, Zlata, Zlatina, Zora, Zorka, Zornica

Moška: Biser, Blago, Blagoj, Blagovest, Blagun, Bogdan, Bogomil, Božidar, Boril, Boris, Borislav, Borko, Bojan, Bojko, Božil, Božin, Branimir, Darin, Darko, Delcho, Deljan, Denislav, Desislav, Dejan, Dragan, Dragomir, Dobri, Dobrin, Dobroljub, Dobromir, Dobroslav, Goran, Grozdan, Iskren, Kamen, Krasimir, Krastan, Krastjo, Lačezar, Ljuben, Ljubomir, Ljuboslav, Ljudmil, Malin, Milan, Milčo, Milen, Mileti, Milko, Miluš, Mirko, Miro, Miroslav, Mladen, Momčil, Naum, Najden, Nedelčo, Nedjalko, Ognjan, Orlin, Prvan, Plamen, Preslav, Prodan, Radi, Radko, Radomir, Radoslav, Radosvet, Radoj, Rajčo, Rajko, Razvigor, Rosen, Rostislav, Rumen, Slav, Slavčo, Slavi, Slavjan, Slavko, Slavomir, Spas, Stanimir, Stanislav, Stanko, Stoil, Stojan, Stojčo, Stojko, Strahil, Svetlin, Svetoslav, Svetozar, Svilen, Tihomir, Tomislav, Trajčo, Trajko, Cvetan, Cvetomir, Vlko, Vrban, Veličko, Veliko, Velin, Velislav, Velizar, Velko, Venceslav, Vencislav, Veselin, Vesselin, Vihren, Vitomir, Vladimir, Vladislav, Volen, Jasen, Javor, Zdravko, Željazko, Živko, Zlatan, Zlatko, Zlatomir, Zvezdelin [8]

Priljubljena slovanska imena na Hrvaškem

uredi

Ženska: Berislava, Biserka, Blaga, Blagica, Blaženka, Bogdana, Bogomila, Bogumila, Borka, Borislava, Božena, Božica, Božidarka, Branimira, Branka, Buga, Cvita, Cvijeta, Čedna, Danica, Davorka, Divna, Dragana, Dragica, Draženka, Dubravka, Dunja, Hrvatina, Hrvoja, Hrvojka, Jasenka, Jasna, Ljuba, Ljubica, Mila, Milica, Miljenka, Mislava, Mira, Mirka, Mirna, Mojmira, Morana, Nada, Neda, Nediljka, Nevenka, Ognjenka, Ranka, Rašeljka, Ratka, Ruža, Ružica, Sanja, Slava, Slavica, Slavenka, Smiljana, Spomenka, Srebrenka, Stanislava, Stana, Stanka, Snješka, Snježana, Sunčana, Sunčica, Svitlana, Svjetlana, Tjeha, Tihana, Tihomila, Tuga, Vedrana, Vera, Verica, Vjera, Vesna, Vjekoslava, Vlasta, Vlatka, Zdenka, Zlata, Zora, Zorica, Zorka, Zrinka, Zrina, Zvjezdana, Zvonimira, Zvonka, Željka, Živka

Moška: Berislav, Berivoj, Blago, Bogdan, Bogumil, Bogoljub, Bogomil, Boris, Borislav, Borna, Božetjeh, Božidar, Božo, Bratislav, Budimir, Branimir, Brajko, Branko, Braslav, Bratoljub, Cvitko, Cvjetko, Časlav, Častimir, Čedomir, Dalibor, Damir, Darko, Davor, Davorin, Davorko, Desimir, Dobroslav, Dobrovit, Domagoj, Dragan, Drago, Dragoslav, Dragutin, Dražan, Dražen, Draženko, Držiha, Držislav, Godemir, Gojko, Gojislav, Gojslav, Goran, Grubiša, Hrvatin, Hrvoj, Hrvoje, Hrvoslav, Kazimir, Kažimir, Jasenko, Klonimir, Krešimir, Krešo, Krševan, Lavoslav, Ljubomir, Ljudevit, Milan, Mile, Milivoj, Milovan, Miljenko, Mirko, Miro, Miroslav, Miroš, Mislav, Mladen, Mojmir, Mutimir, Nediljko, Nedjeljko, Nenad, Neven, Njegomir, Njegovan, Ognjen, Ostoja, Ozren, Predrag, Pribislav, Prvan, Prvoslav, Prvoš, Radimir, Radomir, Radoš, Rajko, Ranko, Ratimir, Ratko, Rato, Radovan, Radoslav, Siniša, Slaven, Slaviša, Slavoljub, Snješko, Slavomir, Smiljan, Spomenko, Srebrenko, Srećko, Stanislav, Stanko, Strahimir, Svetoslav, Tihomil, Tihomir, Tješimir, Tomislav, Tomo, Tugomir, Tvrtko, Trpimir, Vatroslav, Većeslav, Vedran, Velimir, Veselko, Vidoslav, Vjekoslav, Vjenceslav, Višeslav, Vitomir, Vjeran, Vladimir, Vlado, Vlatko, Vojmil, Vojmir, Vojnomir, Vuk, Zdenko, Zdeslav, Zdravko, Zorislav, Zoran, Zrinko, Zrinoslav, Zlatko, Zvonimir, Zvonko, Želimir, Željko, Živko[9]

Priljubljena slovanska imena v Severni Makedoniji

uredi

Ženska: Blagica, Mila, Ljupka, Mirjana, Stojna, Slavka, Slavica, Živka, Blagorodna, Ver(k)a, Jagoda, Letka, Mirka, Ubavka, Snežana, Zlata, Blaga, Vladica, Radmila, Rada

Moška: Boban, Blagoja, Blagojče, Borče, Cvetan, Darko, Dragan, Dragi, Duško, Goran, Ljupčo, Slavčo, Milan, Mile, Miroslav, Vladimir, Vlatko, Zlatko, Živko, Stojan, Zlate, Mirko, Ljuben, Zoran, Ognen, Rade, Blaže, Goce

Priljubljena slovanska imena v Srbiji

uredi

Ženska: Blagica, Biljana, Biserka, Bojana, Bogdana, Borislava, Boža, Božana, Božena, Božica, Božidarka, Branimira, Branka, Brankica, Branislava, Budislavka, Daliborka, Dana, Danka, Danica, Dara, Darina, Darka, Davorka, Dejana, Divna, Draga, Dragana, Dragica, Dragoslava, Draženka, Dubravka, Dunja, Dušana, Goranka, Gorana, Jasna, Jadranka, Jadrana, Jasenka, Jugoslava, Krešimira, Ljubica, Kalina, Malina, Mila, Milena, Milana, Milica, Milja, Miljana, Milka, Mira, Miroslava, Mirna, Mladenka, Nada, Nadežda, Neda, Nevena, Nevenka, Navenka, Nedeljka, Rada, Radmila, Ranka, Raja, Rajana, Rajka, Radomira, Radoslava, Sana, Snežana, Slava, Slavica, Slavka, Stana, Senka, Stanka, Stojana, Smiljana, Stanislava, Svetlana, Lana, Ljubica, Tara, Tija, Tijana, Tomislava, Vida, Vedrana, Vera, Verica, Vjera, Vesna, Vesela, Višnja, Zvezdana, Zlata, Zorana, Zorica, Željka

Moška: Bajko, Beloš, Beriša, Biljan, Boban, Blagoje, Bogdan, Bogomil, Bogoljub, Bojan, Borislav, Bora, Boris, Borisav, Boško, Branimir, Branislav, Branko, Brajko, Božidar, Budimir, Čedomir, Cvijetin, Gojko, Darko, Dare, Darin, Daro, Dalibor, Damir, Dane, Danko, Davor, Davorin, Dejan, Divan, Dobrica, Dobroslav, Dragan, Dragiša, Drago, Dragoljub, Dragomir, Dragoslav, Dragutin, Draža, Dražen, Draženko, Dubravko, Dušan, Duško, Gojko, Goran, Gradimir, Gvozden, Jakša, Jadranko, Jadran, Javor, Jasen, Jasenko, Jug, Jugoslav, Ljuba, Ljubo Ljubomir, Ljubodrag, Kalin, Miladin, Milan, Milen, Miljan, Milivoje, Mile, Milenko, Milanko, Milo, Miloje, Milorad, Miloš, Milovan, Milutin, Mijomir, Miodrag, Miro, Miroslav, Mirko, Mislav, Miša, Mladen, Momčilo, Momir, Nado, Nebojša, Neven, Nedeljko, Novak, Nemanja, Nenad, Njegomir, Obren, Obrad, Ognjen, Ostoja, Ozren, Predrag, Rade, Radoš, Radič, Radivoje, Rado, Radoje, Radomir, Radonja, Ratomir, Radiša, Radmilo, Radoslav, Radosav, Radovan, Rajan, Rajko, Rajke, Rajo, Ranko, Ratko, Spas, Spasoje, Sava, Savo, Svetlan, Senko, Siniša, Srećko, Smiljan, Slava, Slaven, Slavko, Slavimir, Slaviša, Slobodan, Srdjan, Srećko, Sredoje, Sreten, Stanko, Stanislav, Strahinja, Stracimir, Svetozar, Sokol, Tihomir, Tijan, Tomislav, Toplica, Vedran, Velibor, Velimir, Veljko, Veran, Veselin, Veselko, Vladimir, Vladislav, Vlastimir, Vitomir, Vlade, Vlado, Vlatko, Vojislav, Vojkan, Vojmir, Vid, Vuk, Vukan, Vukašin, Vujadin, Vujasin, Vukosav, Vukota, Vuksan, Zvezdan, Zdravko, Zoran, Zvonko, Žarko, Željko, Želimir, Zlatan, Zlatko, Živadin, Živko, Živojin, Živorad, Života[9]

Priljubljena slovanska imena med vzhodnimi Slovani

uredi

Priljubljena slovanska imena v Rusiji

uredi

Ženska: Bogdana, Boleslava, Borislava, Bronislava, Ljubov, Ludmila/Ludmilla, Miloslava, Miroslava, Jelena, Nadežda, Rada, Radoslava, Slava, Snežana, Stanislava, Svetlana, Vera, Vladislava, Jaroslava

Moška: Bogdan, Boleslav, Boris, Borislav, Bronislav, Kazimir, Iziaslav, Miloslav, Miroslav, Mstislav, Radimir/Radomir, Radoslav, Rostislav, Stanislav, Svjatopolk, Svjatoslav, Vadim, Vlad, Vladimir, Vladislav, Vsevolod, Vjačeslav, Jaroslav [10][11]

Priljubljena slovanska imena med zahodnimi Slovani

uredi

Priljubljena slovanska imena na Poljskem

uredi

Ženska: Bogna, Bogdana, Bogumiła, Bogusława, Bolesława, Bożena, Bronisława, Czesława, Dąbrówka, Dobrochna, Dobroniega, Dobrosława, Gniewomira, Godzimira, Godzisława, Gorzysława, Grzymisława, Kazimiera, Ludmiła, Marzanna, Mieczysława, Milena, Miła, Mira, Mirosława, Radochna, Radosława, Sławomira, Sobiesława, Stanisława, Sulisława, Wacława, Wiesława, Władysława, Zdzisława

Moška: Bogdan, Bogumił, Bogusław, Bogusz, Bohdan, Bolesław, Bożydar, Bronisław, Chwalibóg, Chwalisław, Czcibor, Czesław, Dobiegniew, Dobiesław, Dobrogost, Dobromir, Dobromił, Dobrosław, Domard, Domasław, Dzierżysław, Gniewko, Gniewomir, Godzimir, Godzisław, Gorzysław, Jarosław, Krzesimir, Kazimierz, Lech, Lechosław, Lesław, Leszek, Lubomir, Ludomił, Mieszko, Mieczysław, Miłosław, Miłosz, Mirosław, Mścisław, Mściwój, Przemysław, Przybysław, Radosław, Rościsław, Sambor, Sędziwoj, Sławoj, Sławomir, Sobiesław, Stanisław, Sulisław, Świętosław, Wacław, Wiesław, Wińczysław, Władysław, Włodzimierz, Wojciech, Wszebor, Zawisza, Zbigniew, Zbyszko, Zdzisław, Ziemowit

Priljubljena slovanska imena na Češkem in Slovaškem

uredi

Ženska: Blahoslava, Blahuse, Bojana, Bojka, Boleslava, Bolena, Bolerka, Bohumira, Bohuslava, Bozidara, Boza, Bozena, Bozka, Bratislava, Bretislava, Bretka, Breticka, Bronislava/Branislava, Brana, Branka, Brona, Bronicka, Bronka, Dobrali, Dobromila, Dobromira, Dobroslava, Drahomira, Draha, Drahuse, Drahuska, Draza, Dusana, Dusa, Sudanka, Dusicka, Duska, Jarka, Kvetoslava, Kveta, Kvetka, Kvetuse, Kvetuska, Libera, Liba, Libenka, Libuse, Libuska, Lidmila, Ludmilla, Ludmila, Lida, Lidka, Liduna, Lidunka, Liduse, Lizuska, Lubomira, Luba, Lubena, Lubina, Lubina, Lubka, Lubuska, Mecislava, Melina, Mecka, Mila, Milena, Milady, Miladena, Milana, Mlada, Mladena, Miladka, Milanka, Milenka, Milka, Miluse, Miluska, Mlaska, Mladuska, Miloslava, Miroslava, Mira, Mirka, Miruska, Nadezda/Nadezhda, Nadeja, Neda/Nedda, Pribislava, Pribena, Próbka, Pribuska, Radomia, Rada, Radlinka, Radoslava, Rada, Rostislava, Rosta, Rostina, Rostinka, Rostuska, Sobeslava, Sobena, Sobeska, Stanislava, Stana, Stanicka, Stanuska, Svetlana, Svetla, Svetlanka, Svetluse, Svetluska, Veleslava, Vela, Velina, Velinka, Velka, Veluska, Venceslava/Vaclava, Vena, Venka, Venuska, Vera, Vierka, Verka, Veruska, Vladimíra, Vladmira, Vladislava/Ladislava, Valeska, Vlasta, Zbyhneva, Zbyna, Zbysa, Zbyhneka, Zbyhneuska, Zdenka, Zdeslava, Zdislava, Desa, Zdeska, Zwisa, Zdiska, Zelislava, Zitomira, Zitka, Zituse, Zivanka, Zivka, Zivuse, Zivuska, Zlata, Zlatina, Zlatinka, Zlatka, Zlatuje, Zlatuska, Zlatana, Zlatunka, Zoila, Zora, Zorah

Moška: Blahoslav (house form, Blahos, Blahosek,) Bohdan, Bohumil, Bohumír, Bohuslav, Bojan, Bujanek, Bojek, Boleslav, Bolek Borivoj, house form: Bora, Borik, Borek), Borzivoi, Bozidar, Bratislav, Bretislav house form: Bretik, Břeťa Bronislav/Branislav, Branek, Branik, Budislav, Budek, Ceslav/Ctislav, Ctibor, Dalibor, Dobromil, Dobromir, Dobroslav, Drahomir, Draha, Drahos, Drahosek, Durko, Sudan, Sudanek, Dusek, Honza, Jarek, Jarousek, Jaromil, Jaromir, (house form: Jarek), Jaropluk, Jaroslav, Jur, Karda, Kvetoslav, Lubomir, Lubor, Lumir, Luba, Lubek, Luborek, (house form:Lubos, Lubosek, Ludomir, Ludoslav, Mecislav, Mecek, Mecik, Mecislavek, Milan, Milic, Miloslav, Milda, Milon, Milos, Miroslav, Mirek, Mstislav, Nepomuk, Pomuk, Nepomucek, Premysl, Myslik, Premek, Pribislav, Priba, Pribik, Pribisek, Radoslav house form: Radek Radek/ (house form: Radik, Radecek, Radan, Radko, Rados, Radousek, slovak form: Radko), Radomir/Radimir, Radim, Radoslav, Rostislav, Rosta, Rostek, Rosticek, Rostik, Slavomir, Slava, Slavoj, Sobeslav, Sobek, Sobik, Stanislav, Stana, Standa, Stanek, Stanko, Stanicek, Stanik, Svatomir, Svatopluk, Svatoslav, Techomir, Techoslav, Veleslav, Vela, Velek, Velousek, Venceslav/Vaclav, Vacek, Vasek, Vena, Venousek, Wenzel, Vladimír, Vladislav/Ladislav, Vlad, Vlastimil, Vojtech, house form: Vojta, Wojtek, Vojtik, Vojtisek, Zbyhnev, Zbyna, Zbytek, Zbytek, Zelislav, Zelek, Zelicek, Zelik, Zelousek, Zdeslav, Zdislav, Zdik Zdisek, Zitomir, Zitek, Zitousek, Zivan, Zivanek, Zivek, Zivko, Zlatan, Zlatek, Zlaticek, Zlatik, Klatko, Zlatousek [12][13]

Priljubljena slovanska imena v Zgornji Lužici

uredi

Ženska: Božena, Dobysława, Lubina, Ludmila, Měrana, Milena, Milenka, Mječisława, Rodźisława, Wojćisława

Moška: Bohuměr, Bronisław, Česćiměr, Dobysław, Horisław, Jaroměr, Milan, Mirko, Mirosław, Mječisław, Radoměr, Stani, Stanij, Stanisław, Wjeleměr, Wójsław[14]

Zgodovinska: Ćimisław, Derwan, Miliduch

Priljubljena slovanska imena v Kašubiji

uredi

Ženska: Sławina, Sulësława, Witosława Moška: Jaromir, Mscëwòj, Subisłôw, Swiãtopôłk

Sklici

uredi
 1. »Słowianie codziennie, imiona« (v poljščini).
 2. »Obrzędy związane z narodzinami« (v poljščini).
 3. »Imiona słowiańskie« (v poljščini).
 4. »Imiona Słowiańskie na ziemiach polskich« (v poljščini).
 5. »Od Bolesława do Kosmacza« (v poljščini). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. maja 2013. Pridobljeno 5. avgusta 2015.
 6. D. Podlawska, "Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami staro-cerkwienno-słowiańskiego i dialektologii", Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2003|page 156-157, isbn = 83-88731-23-8
 7. M.Malec "Wkład krakowskiego językoznastwa w polonistycznego do nauki o imionach osobowych" w LingVaria 2006/1, Wydział Polonistyki UJ, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, pages 127-131, isbn = 83-7188-921-6
 8. »Bulgarian names«.
 9. 9,0 9,1 »Serbian and Croatian names«.
 10. »Russian names«.
 11. »Russian Names of Slavic Origin«.
 12. »Czech and Slovak names«.
 13. »Czech and Slovak Names of Slavic Origin«.
 14. »Diskussion:Obersorbische Vornamen (Beispiele) (German Wikipedia)«.
 • A.Cieślikowa (red.) Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych t.1, Kraków 2000, ISBN 83-87623-23-7 (poljsko)
 • A.Cieślikowa Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1991, ISBN 83-900261-7-1 (poljsko)
 • A. Brückner Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985 (poljsko)
 • M. Malec Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001, ISBN 83-87623-27-X (poljsko)
 • M. Malec, Obraz rodziny w słowiańskich imionach złożonych, [w:] Rozprawy slawistyczne nr 16, * Słowiańskie composita antroponimiczne, Lublin 2000 (poljsko)

Zunanje povezave

uredi
Izvor slovanskih imen
Češka in slovaška imena slovanskega izvora:
Hrvaška, črnogorska in srbska imena slovanskih korenin:
Poljska imena slovanskih korenin:
Bulgarian names of Slavic origin:
Ruska imena slovanskih korenin: