Sistematična desenzitizacija z imaginacijo

Sistematična disenzitizacija z imaginacijo je tehnika za premagovanje fobij, ki izhaja iz vedenjske usmeritve. Podobno kot pri tehniki izpostavljanja klienti izdelajo hierarhijo fobičnih situacij, ki pa jih v tem primeru rešujejo z vizualizacijo.[1]

Sistematična desenzitizacija (z imagincaijo) je sicer učinkovita tehnika, vendar pa manj od desenzitizacije, ki se odvija na terenu (tehnike izpostavljanja).[2]

SkliciUredi

  1. Bourne, E.; Gsarano, L. (2003). Coping with Anxiety. New Harbinger Pub. str. 59-74.
  2. Lambert, M. (ur.) (2003). Handbook of psychotherapy and behavior change (5. izdaja). Wiley & Sons, Ltd. str. 393–446.