Sionizem

politično gibanje za ustanovitev judovske nacionalne države na območju Palestine od leta 1860

Sionizem označuje politično gibanje Judov za krepitev nacionalne zavesti in za samostojno državo Izrael. Gibanje je bilo najbolj aktivno pred in med drugo svetovno vojno ter tik po njej.