Sintetična tehnika

Pri sintetični dramski tehniki pa se dramsko dejanje skoraj v celoti razvija pred gledalci oziroma bralci. Le malo dogodkov je, ki povzročajo potek dejanja in se o njih samo pripoveduje. Sintetična tehnika je bližja sodobni poetični drami.