Seznam sodišč v Sloveniji

seznam Wikimedie

Seznam sodišč v Sloveniji.

Ustavno sodišče

uredi

Vrhovna in višja sodišča

uredi

Delovna in socialna sodišča

uredi

Območje Višjega sodišča v Celju

uredi

Območje Višjega sodišča v Kopru

uredi

Območje Višjega sodišča v Ljubljani

uredi

Območje Višjega sodišča v Mariboru

uredi


Seznam sodnikov sodišč Republike Slovenije

uredi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

uredi

Urad predsednika

uredi

Branko Masleša

Civilni oddelek

uredi

mag. Nina Betetto

dr. Ana Božič Penko

Anton Gašper Frantar

Karmen Iglič Stroligo

dr. Mateja Končina Peternel

Aljoša Aleš Rupel

mag. Rudi Štravs

Janez Vlaj

Delovno socialni oddelek

uredi

Miran Blaha

dr. Aleksej Janez Cvetko

mag. Marijan Debelak

Marjanca Lubinič

mag. Ivan Robnik

Evidenčni oddelek

uredi

Vladimir Horvat

Gospodarski oddelek

uredi

Vladimir Balažic

dr. Mile Dolenc

dr. Miodrag Đorđević

Franc Testen

Kazenski oddelek

uredi

mag. Damijan Florjančič

Branko Masleša

mag. Kristina Ožbolt

Marko Šorli

Maja Tratnik

Barbara Zobec

Vesna Žalik

Upravni oddelek

uredi

Irena Marija Badovinac Bjelič

Bojan Dolenc

Brigita Domjan Pavlin

Peter Golob

mag. Gorazd Kobler

Martina Lippai

Marko Prijatelj

Borivoj Rozman

Milica Štern


Višje sodišče v Celju

uredi

Oddelek za prekrške

uredi

Snježana Kranjec

Zinka Strašek

Oddelek za kazensko sodstvo

uredi

Branko Aubreht

Marija Bovha

Jožef Kreča

Andrej Pavlina

Oddelek za gospodarsko sodstvo

uredi

Irena Leskovšek - Jurjec

Branko Vitez

Pešec Zdenka

Oddelek za civilno sodstvo

uredi

Maša Butenko

Nataša Gregorič

Tatjana Kamenšek - Krajnc

Katarina Lenarčič

Darja Pahor

Miran Pritekelj mag.

Andreja Švigelj


Višje sodišče v Kopru

uredi

Oddelek za kazensko sodstvo in prekrške

uredi

Aleš Arh

Vitomir Bohinec

Franc Drešar

Darja Srabotič

Mara Turk

Oddelek za civilno sodstvo

uredi

Nataša Butina Mrakič

Boženka Felicijan Hladnič

Mirela Lozej

Tatjana Markovič Sabotin

Špela Prodan

Aleksandra Ukmar

Joža Velkaverh

Sabina Vrčon

Berta Žorž

Oddelek za gospodarsko sodstvo

uredi

mag. Gorazd Hočevar

mag. Jana Petrič

Nada Škrjanec Milotič


Višje sodišče v Ljubljani

uredi

Oddelek za civilno sodstvo

uredi

DUŠAN BARIČ

dr. VESNA BERGANT RAKOČEVIĆ

ANTON BIZJAK BOJAN BREZNIK

MARKO BRUS

KARMEN CERANJA

MATEJ ČUJOVIČ

MOJCA HRIBERNIK

MAJDA IRT

BLANKA JAVORAC ZAVRŠEK

ALENKA KOBAL VELKAVRH

TANJA KUMER

NATAŠA LOŽINA

MAJDA LUŠINA

POLONCA MARJETIČ ZEMLJIČ

BRIGITA MARKOVIČ

KATARINA MAROLT KURET

MILAN MESOJEDEC

MILAN MLINAR

BARBKA MOČIVNIK ŠKEDELJ

KATARINA PARAZAJDA

TOMAŽ PAVČNIK

TADEJA PRIMOŽIČ

GORDANA RISTIN

PETER RUDOLF

ZVONKO STRAJNAR

DANILO UKMAR

MAJDA URH

IRENA VETER

BARBARA ŽUŽEK JAVORNIK

Oddelek za kazensko sodstvo

uredi

MILENA JAZBEC LAMUT

Mitja KOZAMERNIK

MATEJA LUŽOVEC

JANKO MARINKO

TATJANA MERČUN

IGOR MOKOREL

JERNEJ POTOČAR

ALIJANA RAVNIK

MITJA ŠINKOVEC

MILAN ŠTRUKELJ

MARJETA ŠVAB ŠIROK

VERA VATOVEC

SILVANA VREBAC ARIFIN

STANKA ŽIVIČ

Oddelek za prekrške

uredi

JELKA BELAVIČ

ŽIVA BUKOVAC

BARBRA KAVEČIČ

MATEJA TONI

DRAGAN VUKOVIČ

Oddelek za gospodarsko sodstvo

uredi

Irena DOVNIK

MILOJKA FATUR JESENKO

RENATA HORVAT

VESNA JENKO

MAJA JURAK

LIDIJA LESKOŠEK NIKOLIČ

Mateja LEVSTEK

NADA MITROVIĆ

LADISLAVA POLONČIČ

MARUŠKA PRIMOŽIČ

NEVENKA RIHAR

FRANC SELJAK

ANDREJA STRMČNIK IZAK

MAGDA TEPPEY

Tadeja ZIMA JENULL

Oddelek za izvršilno sodstvo

uredi

IRENA BALAŽIC

MAGDA GOMBAČ GLUHAK

URŠKA JORDAN

METODA OREHAR IVANC

DAMJAN OROŽ

TJAŠA POTPARIČ JANEŽIČ

STANKO RAPE

MARTINA ŠETINC TEKAVC

ELIZABETA ŽGAJNAR


Višje sodišče v Mariboru

uredi

Oddelek za prekrške

uredi

Janica Gajšek Rojs

Jasminka Pen

Boris Podgornik

Darja Šenica

Oddelek za kazensko sodstvo

uredi

Breda Cerjak Firbas

Barbara Debevec

Slavica Gabrovec

Leonida Jerman

mag. Aleksander Karakaš

Zdenka Klarić

Miro Lešnik

Miroslav Pliberšek

Simona Skorpik

Boris Štampar

Oddelek za gospodarsko sodstvo

uredi

Alenka Kuzmič

Danja Lekše

Janez Polanec

Danica Šantl Feguš

Oddelek za civilno sodstvo

uredi

Metka Jug

mag. Jelka Kurnik

Vojko Kušar

mag. Karolina Peserl

Vlasta Polanec

Silvija Potočnik

Branko Reisman

Vesna Rezar

mag. Igor Strnad

Cvetka Suhodolčan

Vita Valenti

Nina Vidic

Hedvika Vratarič

Alenka Zgubič


Upravno sodišče Republike Slovenije

uredi

Melita Ambrož

Lara Bartenjev

Bogdana Bradač

mag. Darinka Dekleva Marguč

mag. Miroslava Dobravec Jalen

Tatjana Eberlinc Jurkas, od 1. 2. 2011 dodeljena na Ministrstvo za pravosodje RS

Marjanca Faganel mag. Damjan Gantar

Petra Hočevar

Adriana Hribar Milič

mag. Slavica Ivanović Koca

Andrej Kmecl

Sonja Kočevar

Majda Kovačič

Igor Lučovnik

Jonika Marflak Trontelj

Andrej Orel

Liljana Polanec

Alenka Praprotnik

Bojana Prezelj Trampuž

Nataša Smrekar

Petra Stanonik Bošnjak

mag. Tatjana Steinman

Jasna Šegan

Zdenka Štucin

Vlasta Švagelj Gabrovec

mag. Miriam Temlin Krivic

Darja Trček Janež

Violeta Tručl

Nevenka Zajc

dr. Boštjan Zalar

Agata Zavašnik


Višje delovno in socialno sodišče

uredi

Oddelek za indvidualne in kolektivne delovne spore

uredi

Silva Donko

Biserka Kogej Dmitrovič

Ružica Križnar Jager

Valerija Nahtigal Čurman

Tatjana Prebil

Sonja Pucko Furman

Samo Puppis

Borut Vukovič

Jelka Zorman Bogunovič

Metod Žužek

Oddelek za socialne spore

uredi

Jože Cepec

Elizabeta Šajn Dolenc

Edo ŠkrabecGlej tudi

uredi

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/