Seznam redov žuželk

seznam Wikimedie

Seznam živečih redov in višjih taksonomskih enot žuželk (znanstveno ime Insecta) po trenutno veljavni klasifikaciji.

Apterygota (nekrilate žuželke)[1]
Red Slovensko ime Primer živali Fotografija živali
Archaeognatha pračeljustnice Petrobius maritimus
Zygentoma (Thysanura s. str.) ščetinorepke srebrna ribica (Lepisma saccharina)
Infrarazred Pterygota (krilate žuželke)
Palaeoptera[2]
Red Slovensko ime Primer živali Fotografija živali
Ephemeroptera enodnevnice navadna majevka (Ephemera vulgata)
Odonata kačji pastirji prodni modrač (Orthetrum cancellatum)
Oddelek Neoptera
Pododdelek Polyneoptera
Red Slovensko ime Primer živali Fotografija živali
Plecoptera vrbnice Nemoura cinerea
Blattodea ščurki kuhinjski ščurek (Blatta orientalis)
Mantodea bogomolke siva bogomolka (Ameles decolor)
Grylloblattodea griloblatoidi Galloisiana nipponensis
Mantophasmatodea bogomolkasti paličnjaki, gladiatorji Mantophasma zephyra
Phasmatodea posnemalci avstralski paličnjak (Extatosoma tiaratum)
Embiidina nogoprelci Embia major
Orthoptera kobilice primorska plenilka (Decticus albifrons)
Dermaptera strigalice navadna strigalica (Forficula auricularia)
Zoraptera talne uši
Pododdelek Paraneoptera
Red Slovensko ime Primer živali Fotografija živali
Psocoptera prašne uši Graphopsocus cruciatus
Phthiraptera zajedavske uši naglavna uš (Pediculus humanus capitis)
Thysanoptera resokrilci, tripsi, resarji Franklinothrips vespiformis
Hemiptera polkrilci veliki škržat (Lyristes plebejus)
Pododdelek Endopterygota
Red Slovensko ime Primer živali Fotografija živali
Neuroptera pravi mrežekrilci navadna tenčičarica (Chrysoperla carnea)
Megaloptera velekrilci jezerska blatnica (Sialis lutaria)
Raphidioptera kamelovratnice mnogožilna kamelovratnica (Phaeostigma notata)
Coleoptera hrošči rogač (Lucanus cervus)
Strepsiptera pahljačekrilci Stylops melittae
Diptera dvokrilci navadna govnarica (Scathophaga stercoraria)
Mecoptera kljunavci ali škorpijonske muhe navadna škorpijonka (Panorpa communis)
Siphonaptera bolhe indijska podganja bolha (Xenopsylla cheopis)
Trichoptera mladoletnice kosmatinček (Chaetopteryx villosa)
Lepidoptera metulji navadni modrin (Polyommatus icarus)
Hymenoptera kožekrilci kranjska čebela (Apis mellifera carnica)

Opombe uredi

  1. Skupina je parafiletska. Redova Archaeognatha in Zgyentoma nekateri avtorji obravnavajo kot Tysanura s. lat.
  2. Skupina je parafiletska.

Viri uredi

  • Gullan P.J.; Cranston P.S. (2005). The Insects - an outline of entomology (3 izd.). Blackwell publishing. COBISS 427253. ISBN 1-4051-1113-5.
  • Sket B. s sod (ur.) (2003). Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. str. 664. COBISS 123099392. ISBN 86-365-0410-4.
  • Tree of Life Web Project: Insecta. Pridobljeno 3.4.2007