Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Križevci

seznam Wikimedije

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Križevci.

SeznamUredi

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Vaška kapela 15492 Berkovci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol.
Vaška kapela 20003 Boreci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena 1903.
Kosijeva domačija 29544 Bučečovci profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Domačijo pod enotno opečno dvokapnico sestavljajo obcestna hiša in nanjo pravokotno postavljeno gospodarsko poslopje s svinjaki. Ohranjena je prvotna tlorisna zasnova celote in stavbno pohištvo. Na tramu v hiši je letnica 1847. Domačija stoji v Bučečovcih št. 21.
Osterčeva hiša 25056 Bučečovci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša s stebriščno vhodno lopo. Hiša je krita z dvokapno opečno streho in datirana z letnico 1892 na vhodnem portalu. Hiša stoji v Bučečovcih št. 8.
Šafaričeva hiša 25031 Bučečovci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša krita z dvokapno salonitno streho. Hiša je datirana z letnico 1892 na kamnitem pravokotnem portalu. Hiša stoji v Bučečovcih št. 9.
Vaška kapela 23058 Bučečovci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem in letnico nastanka 1890 na fasadi. Kapela stoji pri hiši Bučečovci št. 13.
Znamenje sv. Jožefa 1201 Bučečovci 1992[1] lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Na kamnitem oglatem stebru s podstavkom in profiliranim kapitelom stoji kip sv. Jožefa. Znamenje je bilo postavljeno leta 1898, 1921 so ga obnovili.
Žitkova hiša 25030 Bučečovci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša krita z dvokapno opečno streho. Hiša je datirana z letnico 1886 na vhodnem portalu. Hiša stoji v Bučečovcih št. 22.
Rimskodobni gomili 1181 Dobrava 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimskodobni gomili, večja gomila je poškodovana.
Vaška kapela 20006 Dobrava sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena 1899. Kapela stoji pri hiši Dobrava št.6.
Utrjena kopa 1182 Gajševci 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina srednji vek Še vidna okrogla srednjeveška utrjena kopa z jarkom in nasipom, visoka 2,5 m in široka 20 m.
Vodnjak pri Japačovih 29543 Gajševci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Vodnjak domačije sestoji iz hrastovega ohišja okrogle oblike in velikega lesenega kolesa z vretenom na leseni konstrukciji, ki nosi opečno dvokapno streho. Podzemni del je grajen iz polne opeke. Na njem letnica in inicialke lastnikov (JA 1870 J). Vodnjak stoji na dvorišču domačije Gajševci št. 9.
Domačija Grabe 16 1218 Grabe pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Domačijo sestavljajo zidana, delno podkletena, visokopritlična stanovanjska hiša iz leta 1916. Poleg stojita gospodarski poslopji iz 1/4 20. stol.
Domačija Slekovec 25034 Grabe pri Ljutomeru profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša (datirana z letnico 1898) s stebriščno vhodno lopo in gospodarska poslopja. Stavbe so krite z opečnimi strehami. Domačija stoji v Grabah št. 17.
Slavičev čebelnjak 28646 Grabe pri Ljutomeru profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Tipičen Žnidaršičev čebelnjak, postavljen leta 1905, gleda s pročeljem s panji na lokalno cesto. Je delno opečne in lesene gradnje. Ohranjeno je stavbno pohištvo in prvotni leseni AŽ panji. Čebelnjak stoji ob domačiji Grabe št. 62.
Vaška kapela 23023 Grabe pri Ljutomeru sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol.
Domačija Farkaš 25035 Iljaševci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša, zgrajena proti koncu 19. stol., s stebriščno vhodno lopo, krita z dvokapno opečno streho ter gospodarska poslopja. Domačija stoji v Iljaševci št. 47.
Domačija Iljaševci 21 25036 Iljaševci profana stavbna dediščina 19. stoletje Lesena cimprana stavba iz 19. stoletja s tlorisom v obliki črke L. Hiši sledijo gospodarski prostori pod dvokapno opečno streho. Domačija je v slabem gradbenem stanju.
Domačija Skuhala 18507 Iljaševci profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Domačijo sestavljata pritlična podkletena hiša s stebriščno vhodno lopo, datirana z letnico 1912 ter gospodarsko poslopje. Domačija stoji v Iljaševci št. 9.
Domačija Štuhec 29545 Iljaševci profana stavbna dediščina 19. stoletje Domačijo sestavljata pritlična hiša in nanjo pravokotno postavljen niz gospodarskih poslopij z ohranjeno tlorisno zasnovo in stavbnim pohištvom. Na portalu hiše letnici 1816, 1819, v njej lončena peč z letnico 1888. Domačija stoji v Iljaševci št. 52.
Kip sv. Frančiška Ksaverija 20011 Iljaševci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kamniti kip svetnika stoji na stopnjevanem stebru, ki se oži proti vrhu. Postavili so ga leta 1899 v spomin na nesrečo.
Marijino znamenje 1210 Iljaševci 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Na stebru s členjeno bazo in profiliranim kapitelom stoji plastika Marije na krogli sveta. Znamenje je iz leta 1819. Znamenje stoji blizu hiše Iljaševci št. 48.
Vaška kapela 20012 Iljaševci 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena 1871, prenovljena 1879 in 1921. Kapela stoji blizu hiše Iljaševci št. 7.
Domačija Bežik 25037 Ključarovci pri Ljutomeru profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljata pritlična podkletena hiša krita z dvokapno opečno streho in gospodarsko poslopje. Kamnit hišni portal je datiran z letnico 1871. Domačija stoji v Ključarovcih pri Ljutomeru 11.
Kužno znamenje 1211 Ključarovci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 18. stoletja Trikotno, poznobaročno, z opečno streho pokrito znamenje ima vse tri fasade razčlenjene s polkrožnimi nišami z novejšo poslikavo. Znamenje stoji blizu hiše Ključarovci pri Ljutomeru 66.
Prijolova hiša 25038 Ključarovci pri Ljutomeru profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična podkletena hiša z začetka 20. stoletja s petosno fasado in vhodom v hišo z dvoriščne strani. Hiša je krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Ključarovcih pri Ljutomeru 9.
Rimskodobna gomila 1193 Ključarovci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Poškodovana rimskodobna gomila.
Slavičeva hiša 25039 Ključarovci pri Ljutomeru profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša krita z dvokapno opečno streho je datirana z letnico 1885 na kamnitem vhodnem portalu. Hiša stoji v Ključarovcih pri Ljutomeru 19.
Vrbnjakova hiša 25040 Ključarovci pri Ljutomeru profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša s stebriščno vhodno lopo, krita z dvokapno opečno streho. Hiša je datirana z letnico 1890 na vhodnem portalu. Hiša stoji v Ključarovcih pri Ljutomeru 10.
Znamenje sv. Frančiška 1212 Ključarovci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kip sv. Frančiška z otrokom v naročju iz 1878 stoji na stebru in je izdelan iz peščenca. Kip stoji blizu hiše Ključarovci pri Ljutomeru 34.
Domačija Kokoriči 9 1219 Kokoriči 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Domačijo sestavljajo zidana, delno podkletena stanovanjska hiša s stebriščnim stopniščem in vhodnim kamnitim portalom z letnico 1863, gospodarsko poslopje, koruznjak in vodnjak.
Ivanjšičeva hiša 25041 Kokoriči profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša, datirana z letnico 1875 na kamnitem vhodnem portalu, je krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Kokoričih št. 7.
Vaška kapela 19969 Kokoriči sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena 1891. Kapela stoji blizu hiše Kokoriči 8.
Bratinova vila 25042 Križevci pri Ljutomeru profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Nadstropno podkleteno stavbo iz prve četrtine 20. stoletja z glavnim enoramnim stopniščem vogalnega stolpiča, pokriva mansardna opečna streha. Na strehi vogalnega stolpiča je kovana strešna zastavica z letnico 1924 in začetnicami AMB. Vila stoji v Križevci pri Ljutomeru št. 22.
  Cerkev sv. Križa 1199 Križevci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 12. stoletje V sedanji neoromanski cerkvi so vidni ostanki prvotne poznoromanske stavbe iz 12. stoletja in njene naslednice z začetka 15. stoletja.
Domačija Kočar 25043 Križevci pri Ljutomeru profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša iz druge polovice 19. stol. s poudarjenim vhodnim rizalitom s členjenim čelom je krita z dvokapno opečno streho. Poleg stoji gospodarsko poslopje. Domačija stoji v Križevci pri Ljutomeru št. 38.
  Hiša Križevci pri Ljutomeru 3 23271 Križevci pri Ljutomeru profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna prostostoječa hiša s konca 19. stoletja..
  Kapela sv. Ane 1203 Križevci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 16. stoletja Sredi 16. stoletja nastala poznogotska kapela je nekdaj služila kot karner. Notranjščino je dekorativno poslikal 1829 S. Pergrin.
Prazgodovinska naselbina 1184 Križevci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina bronasta doba Na vzpetini ovalne oblike (200 x 60 m) ugotovljena žarnogrobiščna naselbina.
Spomenik NOB 23688 Križevci pri Ljutomeru memorialna dediščina sredina 20. stoletja Štiri metre visok spomenik s plamenico na vrhu je posvečen padlim v Križevcih in okolici. Odkrit leta 1954. Na severni strani spomenika so izklesana imena padlih borcev (14), na južni pa imena žrtev (14).
  Znamenje sv. Janeza Nepomuka 1204 Križevci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Kip sv. Janeza Nepomuka v naravni velikosti, v rahlo kontrapostni drži, stoji na visokem podstavku. V poznobaročni maniri nastalo delo je z začetka 19. stoletja.
  Župnišče 1198 Križevci pri Ljutomeru 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 18. stoletje Baročna enonadstropna stavba ima predelano zunanjščino z neustreznimi okni in portalom, notranjščina pa je še primarna. Vzhodno ob njej stoji gospodarsko poslopje.
Domačija Logarovci 39b 1230 Logarovci 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Majhna, nizka, delno podkletena lesena stavba, grajena na L, ima tradicionalno talno zasnovo. Stanovanjskemu delu slede gospodarski prostori pod isto slamnato streho. Na tramu je vrezana letnica 1793.
Spomenik ob Žalikovi domačiji 1232 Logarovci 1992 lokalnega pomena memorialna dediščina sredina 20. stoletja Ob predelani kmečki hiši stojita spominska plošča in spomenik, posvečena štirim žrtvam fašističnega nasilja, med njimi tudi lastnika Žalikove domačije. Plošča iz leta 1958 je bila kasneje prestavljena in postavljen nov spomenik. Spomenik stoji ob hiši Logarovci št. 66.
Vaška kapelica 19973 Logarovci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa, postavljena 1912. Kapela stoji pri hiši Logarovci št. 20.
Domačija Močnik 25044 Lukavci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša, datirana z letnico 1889, s stebriščno vhodno lopo, krita z dvokapno opečno streho ter gospodarska poslopja. Domačija stoji v Lukavcih št. 33.
Domačija Šalamun 25045 Lukavci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša, zgrajena leta 1878, s stebriščno vhodno lopo, krita z dvokapno opečno streho in gospodarska poslopja. Domačija stoji v Lukavcih št. 29.
Dunajeva hiša 25046 Lukavci profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična podkletena hiša z začetka 20. stoletja, krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Lukavcih št. 36.
Gomilno grobišče 1194 Lukavci 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Na grobišče opozarja ledinsko ime, najdb doslej ni.
Gostilna Makovec 29546 Lukavci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja V osrednjem delu domačije na je gostilna Makovec, visokopritlična hiša z izjemno razgibano profilirano gostinsko motiviko na fasadi in dvoramnim stopniščem pred vhodom z letnico 1914. Pripadajoča poslopja (ledenica, kovačija). Gostilna stoji v Lukavcih št. 60.
Graščina 1196 Lukavci 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Veliko nadstropno poslopje kvadratnega tlorisa z vogalnimi pravokotnimi stolpiči je v jedru iz 18. stoletja, v drugi polovici 19. stoletja je bila prenovljena. Graščina stoji v Lukavcih št. 9.
Krajnčeva hiša 25047 Lukavci profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična podkletena hiša, zgrajena leta 1914, s stebriščno vhodno lopo, krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Lukavcih št. 17.
Makovčeva hiša 25048 Lukavci profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična podkletena hiša, zgrajena leta 1914, krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Lukavcih št. 18.
Muršičeva hiša 25049 Lukavci profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična podkletena hiša z začetka 20. stoletja s stebriščno vhodno lopo, krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Lukavcih št. 22.
Podeželski dvorec 1197 Lukavci 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pravokotno, pritlično poslopje, ki ima fasade okrašene z bidermajerskimi in secesijskimi elementi, je nastalo leta 1914. V notranjščini so 3 sobe in hodnik poslikani z rastlinskimi slikarijami. Dvorec stoji v Lukavcih št. 23.
Vaška kapelica 23056 Lukavci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena 1872.
Brumnova kapelica 20046 Stara Nova vas sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica z zvonikom. Zgradili so jo 1892, obnovili pa 1999. Letnica na fasadi.
Vaška kapela 23686 Stara Nova vas sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Kapela s slokim zvonikom nad vhodom je bila zgrajena 1805, obnovljena pa 1982. Letnica na fasadi. Kapela stoji pri hiši Stara Nova vas 52.
Znamenje z Bičanim Jezusom 1208 Stara Nova vas 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Stebrasto znamenje s kipom Bičanega Jezusa na vrhu (Ecce homo) so postavili 1896. Znamenje stoji pri hiši Stara Nova vas 10.
  Vaška kapela 14858 Vučja vas sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem. Rekonstrukcija kapele iz leta 1876, novozgrajena 1986. Letnica na fasadi. Kapela stoji pri hiši Vučja vas 35.
  Znamenje sv. Antona 28994 Vučja vas sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Znamenje sestavljata dva nastavka ter nekoliko ožji štirikotni trup s profiliranim zaključkom, vrh katerega se dviga kip sv. Antona. Pokriva ga pločevinasta baldahinasta strešica s križem. Spodnji nastavek členijo poslikane niše.
  Znamenje sv. Roka 1209 Vučja vas 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Na močnem stebru stoji kamniti kip sv. Roka iz leta 1681.
Vaška kapelica 20050 Zasadi sakralna stavbna dediščina sredina 20. stoletja Kapelica s strešnim stolpičem. Zgrajena 1940, obnovljena l994 (letnica na fasadi). Kapelica stoji pri hiši Zasadi 18.


ViriUredi

  • "Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije". Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno dne 31.10.2012.
  1. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljutomer, Ur.l. RS, št. 53/92-2474, 88/99-4227