Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Gornji Radgoni

seznam Wikimedije

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Gornji Radgoni.

Za občino Gornja Radgona glej Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Gornja Radgona

SeznamUredi

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Admontski dvorec 6708 Gornja Radgona 1991[1]. lokalnega pomena profana stavbna dediščina 18. stoletje Nadstropna stavba admontskega dvorca je bila zgrajena leta 1781, letnica je vklesana nad vhodnim portalom. Zgradba stoji na Partizanski cesti 1.
  Cerkev sv. Petra 2989 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Cerkev sv. Petra je bila zgrajena leta 1813 in 1890 sta bile prizidani kapeli. Na zunanji steni so vzidani nagrobnih spomeniki. Ob cerkvi stoji dvoje znamenj.
Domačija Husjak 24157 Gornja Radgona profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Domačija je bila zgrajena na začetku 20. stoletja, in stoji na Partizanski cesti 38.
  Grad Gornja Radgona 150 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 12. stoletje Grad s srednjeveško zasnovo, v današnji obliki je bil sezidan na začetku 17. stoletja.
Grad Šahenturn 6686 Gornja Radgona 2005[2]. lokalnega pomena profana stavbna dediščina 16. stoletje Graščina, v kateri je bil sedež deželnoknežjega urada, je prvič omenjena v 15. stol. Enonadstropna stavba s stolpom je iz 16. stoletja, proti koncu 19. stoletja je bil prezidan. Grad stoji v Prešernovi cesti št. 10 - 11.
Graščina Rotenturm 6685 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 17. stoletje zelo spremenjena nadstropna stavba v obliki črke L je iz 17. stoletja, ko so bili lastniki knezi Eggenberg. Graščina stoji na Apaški cesti št. 11.
Grob Maistrovih borcev 6742 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena memorialna dediščina začetek 20. stoletja Na radgonskem pokopališču so v skupnem grobu pokopani Maistrovi borci 1918/19. Na grobu stoji kamnit nagrobnik.
Grob padlih talcev 15291 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena memorialna dediščina sredina 20. stoletja Na radgonskem pokopališču so v skupnem grobu pokopani jugoslovanski, ruski in bolgarski vojaki. Padli so v letih 1941-1945 pri osvobajanju radgonskega območja.
Hiša Jurkovičeva 1 27469 Gornja Radgona profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna stavba krita z dvokapnico, je bila sezidana proti koncu 19. stoletja.
Hiša Jurkovičeva 17 6694 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 17. stoletje Nadstropna stavba je bila zgrajena v 17. stoletju, fasada je bila predelana v 19. stoletju.
Hiša Jurkovičeva 19 6695 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 16. stoletje Nadstropna stavba, iz 16. stoletja je bila v 19. stoletju močno predelana.
Hiša Jurkovičeva 23 6696 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 16. stoletje Nadstropna stavba je močno predelana. Steber z rozeto na hodniku dvorišča je ostanek iz 16. stoletja.
  Hiša Jurkovičeva 25 6697 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Nadstropna zgradba zgrajena leta 1823, ta letnica je vklesana na vhodnem portalu.
Hiša Jurkovičeva 5 6692 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna zgradba z visokim pritličjem je zgrajena v drugi polovici 19. stoletja.
Hiša Jurkovičeva 9 6693 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Dvonadstropna stanovanjska hiša s stolpom na vogalu je bila zgrajena proti koncu 19. stoletja.
Hiša Kerenčičeva 11 6702 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Enonadstropna stavba je bila zgrajena proti koncu 18. stoletja.
Hiša Kerenčičeva 13 6704 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 16. stoletja Nadstropna hiša je bila večkrat prezidana, osnova pa izhaja iz konca 16. stoletja.
Hiša Kerenčičeva 14 6703 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Nadstropna stavba zgrajena leta 1814.
Hiša Kerenčičeva 16 6705 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Nadstropna stavba je bila zgrajena konec 18. stoletja ima dva polkrožno zaključena kamnoseško obdelana portala.
Hiša Kerenčičeva 3 6698 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Nadstropna stavba iz sredine 19. stoletja.
Hiša Kerenčičeva 4 6699 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna stanovanjska hiša ima fasado členjeno le z okenskimi obrobami. V pritličju so okenske mreže. Poznobaročen portal s prstani ima izpisano letnico 1830.
Hiša Kerenčičeva 5 6700 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna stavba iz druge polovice 19. stol. ima v pritličju dva vhoda v trgovino in veliki uvozni hodnik na dvorišče.
Hiša Kerenčičeva 9 6701 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 18. stoletja Nadstropna stavba iz sredine 18. stol.
  Hiša Lackova 17 6706 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Pritlična hiša iz konca 18. stoletja.
Hiša Maistrov trg 4 6741 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja V meščanski hiši iz prve polovice 19. stol. sta živela in umrla dr. Franc Simonič (1847-1919) in dr. Janko Šlebinger (1876-1951), utemeljitelja slovenske bibliografije. Obema je posvečena spominska plošča.
Hiša Partizanska 12 6709 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna stavba iz druge polovice 19. stol.
Hiša Partizanska 13 27312 Gornja Radgona lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Dvonadstropna stavba iz začetka 20. stoletja.
Hiša Partizanska 17 6710 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna vogalna hiša iz 2. polovice 19. stoletja ima profilacijo ohranjeno samo še v nadstropju.
Hiša Partizanska 26 6711 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna stavba iz konca 19. stoletja ima okna poudarjena s parapetnimi polji in okraski nad okni.
  Hiša Partizanska 45 24158 Gornja Radgona profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropno zidano hišo s preloma 19. in 20. stoletja krasi fasadna profilacija z okenskimi obrobami in šivanimi robovi. Na cestni fasadi je zastekljena niša s plastiko svetnika.
Hiša Prešernova 17 24159 Gornja Radgona profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Nadstropna hiša iz leta 1910. Fasado členi poudarjen rizalit s pokritim glavnim stopniščem.
Hiša Šlebingerjev breg 2 6713 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Nadstropna hiša iz začetka 20. stoletja ima portal z letnico 1902 in kovinska vrata.
Hiša Šlebingerjev breg 3 6714 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 18. stoletja Nadstropna zgradba, nad vhodnim portalom je vgrajena plošča z letnico gradnje 1767.
Kino 29286 Gornja Radgona profana stavbna dediščina sredina 20. stoletja Negdanja telovadnica je bila preurejena v kinodvorano. Zgradba je bila zgrajena v sredini 20. stoletja.
  Kužno znamenje 6720 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 16. stoletja Poznogotsko kamnito kužno znamenje iz leta 1525 z zavitim stebrom nosi na tri strani odprto hišico z usločeno štiristrano piramidasto streho. Je eno najlepših znamenj tega tipa v Sloveniji. V hišici je kip sedečega Kristusa. Znamenje stoji na glavnem mestnem trgu ob Partizanski cesti.
Mestno jedro 6681 Gornja Radgona profana stavbna dediščina konec 12. stoletja Mestno jedro, razvito iz predmestja avstrijske Radgone, je del srednjeveškega naselja z nizi meščanskih hiš pod gradom, s cerkvenim jedrom in trgom. Mesto posredno omenjajo že 1182.
Niz hiš Partizanska 33, 35, 37, 39, 41 29300 Gornja Radgona profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna zgradba podolgovate oblike ima 26 oken in 5 vhodov. Stavbo pokriva opečna streha. Predstavlja avstrijski način gradnje delavskih stanovanj iz obdobja pred drugo svetovno vojno.
Prazgodovinska naselbina 14273 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena arheološka dediščina bronasta doba Sledovi prazgodovinske naselbine. Območje je pomembno zaradi povezave s sočasno poselitvijo na Grajskem griču.
Prazgodovinska naselbina Grajski grič 6674 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena arheološka dediščina železna doba Najdbe in do 3 m debela kulturna plast dokazujejo dolgotrajno in obsežno naselbino iz obdobja kulture žarnih grobišč in latena.
Prazgodovinsko gomilno grobišče 14272 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena arheološka dediščina prazgodovina Skupina v glavnem uničenih prazgodovinskih gomil. V virih omenjene bogate najdbe iz njih so izgubljene.
Rimska cesta 14274 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba V rimskem obdobju naj bi tod vodila rimska cesta, ob kateri se domneva obcestna postaja "AD VICESINUM".
  Smodniški stolp 6712 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 16. stoletje Smodniški stolp je manjša kamnita prizmatična stavba s pokončnimi pravokotnimi ozkimi svetlobnimi nišami in piramidasto opečno streho. Zgradba je iz 16. stoletja. Stolp stoji v bližini hiše Trate 6.
Spomenik NOB 18303 Gornja Radgona memorialna dediščina sredina 20. stoletja Dvajset metrov visok spomenik iz sivega idrijskega granita, izdelan po načrtih arhitekta Milana Černigoja. Spomenik je bil odkrit 15. oktobra 1961.
  Špital 6707 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 14. stoletja Nadstropna stavba s strmo streho ima v pritličju prizidek. Stavba je iz 1614, v osnovi še iz 14. stol (1363). Leta 1764 je bila predelana, 2006 pa obnovljena. V njej je spominska zbirka NOB in Maistrovim borcem. Zgradba stoji na Majtrovem trgu št. 3.
Vila Breznik 27534 Gornja Radgona profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Nadstropna vila pravokotne oblike s polkrožnim stebriščnim delom na južni fasadi. Zgrajena je bila v Plečnikovem slogu po projektu njegovega učenca A. Suhadolca. Ohranjeni načrti za zdravnika Franca Breznika so iz leta 1930. Zgradba stoji na Majtrovem trgu št. 5.
Vrt družine Kunej 7907 Gornja Radgona vrtnoarhitekturna dediščina začetek 20. stoletja Arhitektonsko oblikovan vrt je urejen v štirih terasah. Na glavnem parterju je bazen in ob robu pergola. Zasnovo podpirajo izbrane pokrovne trajnice, grmovnice in večja drevesa. Vrt je pri hiši v Noričkem vrhu št. 4.
  Železniška postaja 6746 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Železniška postaja je bila zgrajena leta 1883 v istem času kot nova proga ob Muri, ki je potekala od Špilja čez Purklo do Radgone.
Župnišče 6691 Gornja Radgona 1991 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna zgradba s piramidasto streho. Ohranjen vhodni portal in vratnice. Ob njem je vrt. Župnišče stoji v Jurkovičevi ulici št. 2.

ViriUredi

  • "Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije". Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno dne 11.1.2012.
  1. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Gornja Radgona, Uradne objave, št. 2/91-16
  2. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Gornja Radgona, UG Občine Gornja Radgona, št. 9/2005