Segregacija

ločevanje ljudi po rasnih ali drugih etničnih skupinah

Segregacija je ločevanje, zapostavljanje določene rase, določenega družbenega sloja na vseh področjih javnega življenja.