Savudrijski zaliv

Savudrijski zaliv (hrvaško Savudrijska vala, tudi Uvala Stara Savudrija) leži jugozahodno od Savudrijskega rta, 700 m severno od Savudrije.

Skica Savudrijskega polotoka in Savudrijskega zaliva