Ročno metalno orožje

Ročno metalno orožje je vsako orožje, ki je vrženo z roko (rokami) proti nasprotniku.

Bumerangi -ročno metalno orožje

Delimo ga na: