Rindler-Møllerjeva transformacija

Rindler-Møllerjeva transformacija:

je prostorska transformacija in prevede 1+3 razsežni prostor Minkowskega , ki ustreza inercialnemu opazovalnemu sistemu, v prostor , ki ustreza neinercialnemu opazovalnemu sistemu. Velja:

kjer je τ (Rindlerjev) 'lastni čas', dt koordinatni časovni zamik, c hitrost svetlobe. Transformacija se imenuje po avstrijskem fiziku Wolfgangu Rindlerju in danskem kemiku in fiziku Christianu Møllerju.

Transformacijo se na primer uporablja pri opisu gibanja točkastega telesa v homogenem gravitacijskem polju, po navadi v okviru splošne teorije relativnosti.

V teh koordinatah ima ločni element Minkowskega obliko:

z:

Glej tudiUredi

ViriUredi

  • Saharian, A. A.; Davtyan, R. S.; Yeranyan, A. H. (2003), Kasimirjeva energija v Fulling-Rindlerjevem vakuumu (Casimir energy in the Fulling-Rindler vacuum), (arXiv.org, pp 1-28), [2], 3. (PACS 03.70.+k, 11.10.Kk) : http://arxiv.org/PS_cache/hep-th/pdf/0307/0307163.pdf
  • Strnad, Janez (1991), Na pot k Schwarzschildu, (DMFA S, Ljubljana, pp 52), [5.2], 39.