Restavrator

Restavrátor konservator (lat. restaurator) je strokovnjak za obnavljanje starih predmetov, poslopij, umetnin.

Beseda restavrátor je tujka, ki se na Slovenskem uporablja od 20. stoletja in izhaja iz besede restavrîrati (lat. restaurare = postaviti v prejšne stanje, obnoviti, popraviti). Tujka je prevzeta prek nem. besede restaurieren iz latinske restaurare, kar je sestavljeno iz lat. re- (ponovno, spet) in staurare (trdno stati).

ViriUredi

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Snoj, Marko. (2003). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba Modrijan.