Resolucija (pravo)

pisna izjava, ki jo sprejme posvetovalno telo
(Preusmerjeno s strani Resolucija)

Resolucija (lat. resolūtiō v pomenu sklep, odlok) je na sestanku, zborovanju ali kongresu sprejeta javna izjava o pomembnem vprašanju.

Resolucija je lahko:

  • Resolicija je navadno kratek sklep, tudi pismeni sklep, ki izraža v zgoščeni navadno slovesni obliki odločitev, zahteve ali mnenje večine sprejete na kongresu, zborovanju itd.
  • Resolucija je tudi akt državnega zbora ali skupščine, s katerim ta ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema programe na posameznih področjih. Načeloma je to akt političnega pomena, ki ne vsebuje pravno zavezujočih norm.

Razvoj besede

uredi

Beseda resolucija je tujka, ki je na Slovenskem v uporabi od 20. stol. prevzeta in prilagojena prek nem. Resolution in frc. résolution iz latinske resolūtiō v pomenu odlok, sklep, rešitev vprašanja, izpeljane iz glagola resolvere v pomenu ponovno razvezati, razrešiti.

  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979