Resna glasba

glasbeni izraz, klasifikacija; del glasbene klasifikacijske sheme, ki so jo razvile kolektivne organizacije

Résna glásba je klasična glasba, ki se ne ozira na vsebine. Poudarja umetniško zavzetost glasbenega dela.