Reinkarnacija

Reinkarnacija (lat. > re = ponovno, carnis = meso > ponovno utelešenje; verovanje) je ponovno utelešenje duše umrlega v drugem bitju, v katerega verjamejo pri določenih religijah. Reinkarnacija je eden osrednjih konceptov v večini glavnih indijskih religijah, npr. Hinduizmu, Džainizmu in Sikhizmu ter več manjših družbah po vsem svetu, soroden pa je tudi koncept ponovnega rojstva kot ga pozna Budizem.

Ideja o ponovnem rojstvu je v takšni ali drugačni obliki prisotna v skoraj vseh indijskih religijah. Reinkarnacija pomeni, da ob smrti duša vedno preide v drugo telo, dokler se ne reši iz neprekinjenega kroga ponovnega rojevanja. Bitja se tako dolgo ponovno rojevajo v svetu dobrega in zla (samsara), dokler se ne osvobodijo korenin zla. Ponovno rojstvo določa vsa pretekla dejanja, besede, misli.