Referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

slovenski referendum iz leta 2011

Referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil naknadni zakonodajni referendum, ki je potekal 5. junija 2011.[1][2] Na isti dan sta potekala tudi Referendum o Arhivih in Referendum o preprečevanju dela na črno.

Referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 Slovenija
Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 23. decembra 2010?
Rezultati
Odziv Št. glasov %
ZA 192.169 27,95 %
PROTI 495.329 72,05 %
Veljavne glasovnice 687.498 99,53 %
Neveljavne ali prazne glasovnice 3.229 0,47 %
Skupno število glasov 690.727 100,00 %
Udeležba 40,46 %
Vir: Državna volilna komisija

Viri uredi

  1. »Volitve referenduma«. www.dvk-rs.si. Pridobljeno 27. julija 2023.
  2. »Vsebina Uradnega lista«. Vsebina Uradnega lista | Uradni list. Pridobljeno 27. julija 2023.