Referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih 2011

Referndum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (ZVDAGA-A) je bil naknadni zakonodajni referendum, ki je potekal 10. aprila 2011.[1]

Referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih 2011
 Slovenija
Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 4. februarja 2011?
Rezultati
Odziv Št. glasov %
ZA 197.680 29,12 %
PROTI 481.130 70,88 %
Veljavne glasovnice 678.810 98,40 %
Neveljavne ali prazne glasovnice 11.063 1,60 %
Skupno število glasov 689.873 100,00 %
Udeležba 40,42 %
Vir: Državna volilna komisija
  1. »Volitve referenduma«. www.dvk-rs.si. Pridobljeno 25. julija 2023.