Raziskovanje

Raziskovanje je sistematično ustvarjalno delo oz. dejavnost, s katerim želimo razširiti ali izboljšati znanje o ljudeh, naravi, kulturi in družbi ter ga uporabiti za iskanje rešitev. Z raziskovanjem se ugotavljajo ali potrjujejo dejstva, ugotavljajo in verificirajo rezultati preteklega dela, rešujejo novi ali obstoječi problemi in razvijajo nove teorije.